Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Рейтинговий список допущених до участі в конкурсі

Рейтинговий список допущених до участі в конкурсі


Денна форма навчання

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
 

Заочна форма навчання

За освітнім ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

За освітнім ступенем «бакалавр» на основі молодшого спеціаліста

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

За освітнім ступенем «магістр»

 

Кiлькiсть переглядів: 74689