Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Програми вступних екзаменів

Програма вступного екзамену з іноземної мови (англійська мова, німецька мова, французька мова) за освітнім ступенем «магістр»
 
Програма вступного екзамену з фахового випробування за освітнім ступенем «магістр» за спеціалізаціями:
 
«Економічна кібернетика»
 
«Економіка підприємства»
 
«Управління персоналом та економіка праці»
 
«Бізнес-статистика і аналітика» (прикладна статистика)
 
«Міжнародна економіка»
 
«Прикладна економіка»
 
«Медіа-комунікації»
 
«Облік і аудит»
 
«Оподаткування»
 
«Фінанси і кредит»
 
«Банківська справа»
 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
 
«Менеджмент організацій і адміністрування»
 
«Менеджмент інноваційної діяльності»
 
«Логістика»
 
«Бізнес-адміністрування»
 
«Управління фінансово-економічною безпекою»
 
«Адміністративний менеджмент»
 
«Управління проектами»
 
«Управління навчальним закладом»
 
«Маркетинг»
 
«Інформаційні управляючі системи та технології»
 
«Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
«Технології електронних мультимедійних видань»
 
«Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»
 
«Туризм»
 
«Публічне адміністрування»
 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 
«Педагогіка вищої школи»
 
Кiлькiсть переглядів: 11618