Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Програми вступних екзаменів

Програма вступного екзамену з іноземної мови (англійська мова, німецька мова, французька мова) за освітнім ступенем «магістр»
 
Програма вступного екзамену з фахового випробування за освітнім ступенем «магістр» за спеціалізаціями:

011 Освітні, педагогічні науки   
 
051 Економіка 
 
061 Журналістика    
 
071 Облік і оподаткування
 
072 Фінанси, банківська справа та страхування   
 
073 Менеджмент
 
075 Маркетинг
 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
122 Комп’ютерні науки
 
126 Інформаційні системи та технології 
Інформаційні системи та технології
 
186 Видавництво та поліграфія
 
242 Туризм
 
281 Публічне управління та адміністрування

 

Кiлькiсть переглядів: 17080