Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Програми вступних екзаменів

Програма вступного екзамену з іноземної мови (англійська мова, німецька мова, французька мова) за освітнім ступенем «магістр»
 
Програма вступного екзамену з російської мови (як іноземної) для вступу іноземних громадян за освітнім ступенем «магістр»
 
Програми вступних екзаменів з фахового випробування за освітнім ступенем магістра за спеціалізаціями (освітньо-професійними програмами):

011 Освітні, педагогічні науки   
 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
 
051 Економіка 
Економічна теорія та економічна політика
 
061 Журналістика    
 
071 Облік і оподаткування
 
072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
 
075 Маркетинг
 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
122 Комп’ютерні науки
 
126 Інформаційні системи та технології 
 
186 Видавництво та поліграфія
 
232 Соціальне забезпечення
 
242 Туризм
 
281 Публічне управління та адміністрування
 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 
292 Міжнародні економічні відносини

 

Кiлькiсть переглядів: 22213