Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Порядок звернення

УВАГА!

 
З метою належного виконання Університетом (розпорядник інформації) вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» і недопущення порушень процесу навчання та Правил внутрішнього трудового розпорядку дня зі сторони осіб, які звертаються за інформацією, в університеті встановлено такий порядок роботи із запитами:
Запит за інформацією в порядку статті 19 названого Закону може бути поданий на вибір запитувача:
 1. У письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою або пред'явлення його особисто), в усній формі або передачею його по телефону.
1.1. Місцем прийому і реєстрацій запитів, складених у письмовій або усній формах, які Запитувач бажає подати особисто або по телефону є:
Головний корпусу Університету, кімната №334а  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А.
Відповідальний - секретар робочої групи Чаговець Анастасія Анатоліївна, службовий телефон: (057)702-11-85.
 1. Запити, що відсилаються поштою, підлягають відправленню за такою адресою:
  1. 1. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А.
Робоча група по роботі із запитами.
 1. Запити, що відсилаються електронною поштою, підлягають відправленню за адресою:
  1. 1. post@hneu.edu.ua
 1. Запити, що відсилаються факсом:
  1. 1. (057) 702-07-17 - відділ діловодства і канцелярії Університету.
 
Переконливе прохання до осіб, які направляють занити:
Чітко викласти питання, у порядку вимог названого Закону, з пред'явленням особисто або з додатком до запиту при відсиланні поштою, факсом, електронною поштою відповідних документів, що підтверджують правоздатність осіб: паспорта (для фізичних осіб) або належним чином завірених копій правовстановлюючих документів (для юридичних осіб та об'єднань громадян).
 
АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Кiлькiсть переглядів: 10026