Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Презентації кафедр

Кафедра інформаційних систем
 
Кафедра вищої математики та економіко - математичних методів
 
Кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства
 
Кафедра менеджменту та бізнесу
 
Кафедра оподаткування
 
Кафедра статистики та економічного прогнозування
 
Кафедра управління фінансовими послугами
 
Кафедра фінансів
 
Кафедра банківської справи
 
Кафедра економіки підприємства і менеджменту
 
Кафедра економічного анализу
 
Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки
 
Кафедра іноземних мов і перекладу
 
Кафедра комп'ютерних систем і технологій
 
Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД
 
Кафедра політичної економії
 
Кафедра  правового регулювання економіки
 
Кафедра природничих наук
 
Кафедра публічного адміністрування та регіональної економіки
 
Кафедра соціології та психології управління
 
Кафедра філософії і політології
Кiлькiсть переглядів: 2641