Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

242 Туризм

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Рекреаційна економіка
+
немає потреби
+
+
Дослідження світового та регіональних туристичних ринків
+
немає потреби
+
+
Психологія економічної діяльності в умовах інформаційної економіки
+
немає потреби
+
+
Економічна безпека комунікаційного менеджменту
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародний маркетинг на ринку туристичних послуг
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Проектний менеджмент
немає потреби
+
+
Державна політика в галузі туризму в умовах глобалізації
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Європейські економічні студії
+
немає потреби
+
+
Управління об'єктами інтелектуальної власності
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні норми та звичаї у сфері торгівлі послугами
Програма
+
немає потреби
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 695