Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінар-ських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостій-ної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Алгоритмічне забезпечення інтелектуальних інформаційних систем
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Нейромережеві методи обробки інформації та управління
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Програмне забезпечення систем захисту інформації
немає потреби
+
+
Системи підтримки прийняття рішень
немає потреби
+
ІТ
+
Інженерія знань і проектування баз знань
Програма
немає потреби
+
+
Методи і алгоритми стиснення інформації
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Теорія та проектування розподілених інформаційних систем
Програма
немає потреби
+
+
Методології розроблення сучасних веб-ресурсів та сервісів
немає потреби
+
+
Методи та засоби обчислювального інтелекту
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Засоби представлення та обробки знань в інтелектуальних системах
Програма
немає потреби
+
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 604