Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Підприємництво та комерціалізація інновацій
+
немає потреби
+
+
Консалтингові послуги в сфері підприємництва
+
немає потреби
+
+
Сучасні економічні теорії
+
немає потреби
+
+
Аналіз даних та багатовимірна статистика
немає потреби
+
+
+
Креативний менеджмент в підприємництві
+
немає потреби
+
+
Управління венчурним бізнесом
+
немає потреби
+
+
Історія економічних теорій та концепцій
+
немає потреби
+
+
Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності
немає потреби
+
+
+
Управління фінансовими ресурсами в підприємницькій діяльності
+
немає потреби
+
+
Поведінкова економіка
+
немає потреби
+
+
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 684