Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

075 Маркетинг

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Маркетинг взаємовідносин з партнерами
+
-
+
+
Соціально-відповідальний маркетинг
+
-
+
+
Ділові переговори в маркетингу
+
-
+
+
Психологічні аспекти маркетингу і реклами
+
-
+
+
Маркетинг-менеджмент у сфері послуг
+
-
+
Підсумковий
+
Маркетинг-менеджмент на ринку товарів
Програма
+
-
+
+
Маркетинг-менеджмент у сфері банківських послуг
+
-
+
Підсумковий
+
Маркетинг-менеджмент у сфері рекламних послуг
+
-
+
Підсумковий
+
Інноваційні технології в маркетингу
Програма
+
-
+
Підсумковий
+
Сучасні інформаційні технології в маркетингових дослідженнях
+
+
+
Підсумковий
+
Сучасні маркетингові дослідження
+
-
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 670