Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

073 Менеджмент

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
Навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Сучасні теорії менеджменту
+
+
+
+
Управління інноваційним розвитком
+
немає потреби
+
+
Управління економічною безпекою
+
немає потреби
+
+
Стратегії менеджменту
+
+
+
+
Менеджмент персоналу
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Крос-культурний менеджмент
+
+
+
+
Управління розвитком
+
+
+
+
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інноваційні технології в логістиці
немає потреби
+
+
+
Організаційна поведінка Програма + немає потреби +
Поточний
Підсумковий
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 839