Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу
+
немає потреби
+
+
Актуальні проблеми розвитку ринку фінансових послуг
+
немає потреби
+
+
Глобальна фінансова архітектоніка
+
немає потреби
+
+
Інструментарій фінансової стабілізації
+
немає потреби
+
+
Моделювання фінансових ринків
немає потреби
+
+
+
Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування
+
немає потреби
+
+
Механізм функціонування сучасних банківських систем
+
немає потреби
+
+
Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки
+
немає потреби
+
+
Сучасні технології управління фінансами банку
+
немає потреби
+
+
Оптимізація ризиків банківської діяльності
+
немає потреби
+
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 752