Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

071 Облік і оподаткування

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Теорія обліку та сучасні концепції звітності
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Податкова політика та податкове регулювання
+
немає потреби
+
+
Організація управлінського обліку в системі менеджменту підприємства
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація і методи оцінки бізнесу
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційно-технологічна підтримка бізнес-процесів підприємства в умовах реформування системи обліку
немає потреби
+
Підсумковий
+
Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємств
+
немає потреби
+
+
Оцінка ефективності розвитку підприємств
+
немає потреби
+
+
Податковий менеджмент
+
немає потреби
+
+
Аналіз даних та багатовимірна статистика
немає потреби
+
+
Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Теоретико-методичне забезпечення контролю якості аудиту
+
немає потреби
+
+
Сучасні економічні теорії
+
немає потреби
+
+
Історія економічних теорій та концепцій
+
немає потреби
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 663