Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

292 (056) Міжнародні економічні відносини

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Світове господарство, тенденції та закономірності його розвитку
+
немає потреби
+
+
Виміри і моделі глобального економічного розвитку
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Конкуренція на міжнародних ринках
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародна безпека
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інтелектуалізація світогосподарського розвитку та міжнародний науково-технологічний обмін
+
немає потреби
+
+
Культура в глобальному бізнес-середовищі
+
немає потреби
+
+
Методологія міжнародного маркетингу, сучасний інструментарій
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні стандарти ведення бізнесу
+
немає потреби
+
+
Ділові комунікації в міжнародному бізнесі
+
немає потреби
+
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 906