Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

051 Економіка

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчальної робочої програми,
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Соціальна економіка та політика
+
немає потреби
+
+
Поведінкова економіка
+
немає потреби
+
немає потреби
Сучасні економічні теорії
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічна компаративістика
+
немає потреби
+
+
Аналіз соціально-економічних даних 
немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Інституціональний механізм світогосподарських зв'язків
+
немає потреби
+
+
Демографія
+
немає потреби
+
+
Інтелектуальні методи обробки соціально-економічної інформації
немає потреби
+
+
+
Економетрика та моделювання динамічних процесів
немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Міжнародні конкурентні стратегії і моделі економічного розвитку
+
немає потреби
+
+
Моделі та методи прийняття рішень в економіці
немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Людський розвиток
+
немає потреби
+
+
Інноваційний розвиток підприємства
+
+
+
+
Управління ефективністю підприємства
+
немає потреби
+
+
Методи та моделі кількісної економіки
немає потреби
+
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 969