Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

011 Науки про освіту

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
II. Цикл професійної наукової підготовки
Сучасні методи і технології обробки інформації в освіті
+
+
+
+
Дизайн та проектування освітньої діяльності
+
немає потреби
+
+
III. Цикл професійної наукової підготовки вільного вибору
Моніторинг в системі освіти
+
+
+
+
Комунікація в освітній діяльності
+
немає потреби
+
+
Тайм-менеджмент
+
немає потреби
+
+
Тенденції та доктрини розвитку вищої школи
+
немає потреби
+
+
Методологія та логіка педагогічних досліджень
+
немає потреби
+
+
Педагогічний дизайн
+
немає потреби
+
+
Системний підхід в управлінні освітою
+
немає потреби
+
+
Лідерство в освітній діяльності
+
немає потреби
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 752