Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Ліцензування та акредитація 2017

Ліцензування та акредитація 2017

 
Галузь знань
Спеціальність, освітній ступінь
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Експертні висновки
05
Соціальні та поведінкові науки
051 «Економіка», магістр
+
+
-
05
Соціальні та поведінкові науки
Освітньо-професійна програма «Бізнес-статистика і аналітика» 051 «Економіка», магістр
+
+
-
07
Управління та адміністрування
071 «Облік і оподаткування», магістр
+
+
-
07
Управління та адміністрування
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», магістр
+
+
-
07
Управління та адміністрування
075 «Маркетинг», магістр
+
+
-
07
Управління та адміністрування
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», магістр
+
+
-
12
Інформаційні технології
124 «Системний аналіз», бакалавр + +  
12
Інформаційні технології
125 «Кібербезпека», бакалавр + + -
12
Інформаційні технології
126 «Інформаційні системи та технології», бакалавр
+
+
-
12
Інформаційні технології
126 «Інформаційні системи та технології», магістр
+
+
-
1801
Специфічні категорії
8.18010016 «Бізнес-адміністрування», магістр
+
+
+
23
Соціальна робота
232 «Соціальне
забезпечення», магістр
+ + -
 
 
Кiлькiсть переглядів: 4875