Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Ліцензування та акредитація 2016

Ліцензування та акредитація 2016

 
Галузь знань
Спеціальність
за Переліком 2015
Спеціальність
за Переліком 2010
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Висновки
експертної комісії
01
Освіта
011 Науки про освіту
8.18010021
Педагогіка вищої школи
+
+
+
05
Соціальні та поведінкові науки
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 
+
+
 
05
Соціальні та поведінкові науки
056 Міжнародні економічні відносини
6.030206 Міжнародний бізнес
+
+
 
06
Журналістика
061 Журналістика
8.18010019
Медіа-комунікації
+
+
+
07
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
8.18010013
Управління проектами
+
+
+
07
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
8.18010020
Управління навчальним закладом (за типом)
+
+
+
12
Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення   + +
+
12
Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
8.05010101
Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
 
8.05010105
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
+
+
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 7994