Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Олiвер Вільямсон

 

Олiвер Вільямсон (Oliver E. Williamson)

 
Біографiя. Олівер Ітон Вільямсон народився  27 вересня 1932 року в місті С’юперіор штата Вісконсин, Сполучені Штати Америки. О. І. Вільямсон був учнем таких відомих вчених-економістів як  Рональд Коуз (Ronald Coase), Річард Сайерт (Richard Cyert). В 1955 році Вільямсон здобув ступінь бакалавра в галузі управління в бізнес-школі Массачусетського технологічного інститута (MIT Sloan School of Management); в 1960-ому - ступінь магістра в галузі ділового адміністрування в Стэнфордському Університеті (Stanford University); в 1963-ому захистив докторський ступінь в Університеті Карнегі-Меллон (Carnegie Mellon University). З 1965 по 1983 рік був профессором в Пенсільванському Університеті (University of Pennsylvania), та з 1983 - 1988 - викладав економіку та право в Єльскому Університеті (Yale University). З 1988 року Вільямсон також займає посаду професора в галузі ділового адміністрування, економіки та права в Каліфорнійскому Університеті в Берклі (The University of California, Berkeley), а в теперішній час є почесним професором бізнес-школи Уолтера А. Хааса (Walter A. Haas School of Business).
 
В 1957 році Вільямсон одружився на Долорес Селені (Dolores Celeni), мають п’ятеро дітей: Скотт (Scott R. Williamson, народ. 1958), Тамара (Tamara E. Williamson, народ. 1959), Карен (Karen L. Williamson, народ. 1961), близнюки Олівер-молодший (Oliver E. Williamson, Jr.) та Дін (Dean V. Williamson, народ. 1967).
 
В 2009 році учений був нагороджений Нобелівською премією в галузі  економіки за аналіз методик управління в економіці, вивчення управління економікою в середині компаній.
 
 
Академічна діяльність та професійне визнання. Олівер Вільямсон - відомий в США та в світовій економічній науці як представник інституціональної теорії. Він продовжив почате Р. Коузом дослідження трансакційних витрат із метою пояснення структури фірм і їх поведінки. Ідеї Олівера Вільямсона були акутальними  в 80-ті та 90-і роки ХХ ст., коли розгорнулась дискусія щодо меж між державним і приватним секторами. Аналіз трансакційних витрат привів до розуміння різниці між індивідуальним договором, який повторюється, з однієї сторони, та договором в рамках організаційної структури (тобто зв’язуючі відносини), з іншої сторони. Вчений розглядав багаторазові закупівлі вугілля на ринку товарів для задоволення щоденної чи щотижневої потреби єнергетичної системи загального користування  як  індивідуальний договір. Але з часом у покупця можуть сформуватися постійні відносини з конкретним постачальником, і економіка таких угод, побудованих на відносинах і зв'язках, буде відрізнятися від попереднього стану. Теорію трансакційних витрат Вільямсона в емпіричних умовах перевіряли ряд економістів (наприклад, Пол Л. Джоскоу (Paul L. Joskow) 'Contract Duration and Relationship - Specific Investments: Empirical Evidence from Coal Markets', опублікована в березні 1987 року в 'American Economic Review').
 
Олівер Вільямсон є володарем безлічі спеціальних премій і нагород, та більше десятка почесних докторських ступенів, в тому числі від Університету Ніцци (Nice University, 2005), Університету Валенсії (Valencia University, 2004), Чилійського університету (University of Chile, 2000), Копенгагенської бізнес-школи (Copenhagen Business School, 2000) і Санкт-Петербурзького державного університету (St. Petersburg University, 1997). Він є лауреатом практично всіх наукових премій та пам'ятних медалей, які присуджуються вченим в суспільних науках і економіці. О. Вільямсон входить до редакційної колегії Journal of Economic Methodology і є почесним членом Американської економічної асоціації (2007).
 
Наукова діяльність. Олівер Вільямсон - американський економіст, який спеціалізується на теорії трансакційних витрат і нової інституціональної теорії (термін був введений в обіг О.Уильямсоном). Він є представником неоінституціональної теорії фірми (напрямок, який веде свій початок від статті Р. Коуза «Природа фірми»). Олівер Вільямсон розглядав економіку як частину соціальної системи. Його роботи в області внутрішньокорпоративних трансакцій і теорії управління вивчаються в старших курсах в економічних вузах США.
 
У своїх дослідженнях О. Вільямсон пояснив, чому економічні трансакції більш ефективні всередині однієї, а не між двома компаніями, і прийшов до висновку, що існує величезна різниця між регулярними контрактами, укладеними фірмою з постачальниками, і контрактами, які передбачають тривалі ділові відносини. У роботах «Ринки та ієрархії» (1975), «Економічні інститути капіталізму» (1985) Олівер Вільямсон розглядає трансакцію як головну одиницю дослідження. Він спробував застосувати трансакційні витрати до пояснення того, як буде організована конкретна трансакція через фірму: у вигляді довгострокового контракту, короткострокового контракту або разових покупок. О. Вильямсон називав свої дослідження економічною теорією трансакційних витрат.
 
Крім трансакційних витрат, О. Вільямсон використовував кілька концепцій нового напряму економічної думки 60 - х рр. ХХ ст. - поведінкової економічної теорії. Перша концепція прийняття рішень - обмежена раціональність, без збору всієї доступної інформації і здійснення всіх можливих розрахунків. Опортунізм, тобто таємне або явне слідування  власним інтересам на шкоду цілям партнера - друга концепція. Оскільки існує ймовірність опортунізму, трансакція вимагає правового забезпечення у вигляді контракту.
 
На вибір способу здійснення трансакції в концепції О. Вільямсона впливають три  характеристики. Специфічність активів - перша і найважливіша з тих, що беруть участь в угоді. Це означає, що актив має високу цінність в даній конкретній угоді. Друга - це невизначеність -частота трансакцій є характеристикою, яка підкреслює важливість для фірми даної трансакції.
 
Таким чином, в результаті порівняльного аналізу ефективності фірм із різними типами структур О. Вільямсон прийшов до висновку, що ієрархії не випадково зустрічаються серед організацій різних масштабів.
 
Вчений вважав, що дії зовнішніх умов не впливають на індивідуальні переваги людей.
 
Важлива відмінність між ринком і фірмою полягає в тому, що діючі в них особи мають різні цілі і прагнуть вести себе по-різному.
 
Важливим для розуміння природи фірми є її здатність формувати людські переваги і дії з тим, щоб здобути більш високу лояльність і довіру.
 
Найвідоміші наукові праці
 
1. Вільямсон О. Економічні институти капіталізму / О. Вільямсон.  –  СП-б.: Леніздат, 1996. –  219 с.
2. Вільямсон О. Корпоративний контроль та ділова поведінка: дослідження ефектів організаційної форми підприємницького вибору (Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise Behavior) / О. Вільямсон, 1970. – 117 с.
3. Вільямсон О. Ринки та ієрархія: аналіз и антитрестівські висновки (Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications) /  О. Вільямсон. 1975. – 208 с.
4. Уильямсон О. И. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа / О. И. Уильямсон // THESIS, 1993, вып. 3. – С. 47–59.
5. Уильямсон О. И. Фирмы и рынки / О. И. Уильямсон. – Современная экономическая мысль. – М.: Прогресс, 1983. –
6. Уильямсон О. И Частная собственность и рынок капитала / О. И. Уильямсон // ЭКО, 1993, №5. – С. 24 -33.
7. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, отношенческая контрактация. – Пер. с англ. / О. И. Уильямсон. – СПб., 1996. – 247 с.
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність
 
1. Олейник А.Н. Институциональная экономика  / А. Н. Олейник. – М., 2000. – 302 с.
2. Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: Трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика / В. В. Радаев М.: Центр политических технологий, 1998. – 128 с.
3.Тамбовцев В. О. Институциональная динамика в переходной экономике / В.О. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 2008. – №5. – С. 29–40.
4. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. – М., 2003. – 265 с.
Кiлькiсть переглядів: 937