Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Дошка оголошень

Дошка оголошень

 
Шановні аспіранти!
 
Звертаємо Вашу увагу на те, що індивідуальні плани роботи зазначених нижче аспірантів містять певні недоліки, які необхідно усунути до 1600 год. 21.04.2017р.
 
Каф. міжнародного бізнесу та економічного аналізу
1. Айорінде Міхаель Баміделі
2. Хвостіков Андрій Ігорович
3. Леонова Юлія Олександрівна
4. Каткова Крістіна Валеріївна
 
Каф. економіки, управління підприємствами та логістики
1. Герасимов Олександр Костянтинович
2. Демченко Ганна Володимирівна
 
Каф. управління персоналом та економіки праці
1. Дем'яненко Аліна Анатоліївна
2. Буряк Ірина Володимирівна
3. Тімофєєва Марина Іванівна
4. Котляревська Ксенія Юріївна
 
Каф. бухгалтерського обліку
1. Єрмаченко Єгор Володимирович
2. Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд
3. Колісник Віта Юріївна
4. Волковська Яна Віталіївна
 
Каф. іноземних мов та перекладу
1. Корольова Ганна Володимирівна
2. Хачатрян Єва Левонівна
3. Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна
 
Каф. педагогіки та іноземної філології
1. Погорєлова Тетяна Юріївна
 
Каф. економічної кібернетики
1. Погосян Луїза Оганесівна
 
Каф. менеджменту і бізнесу
1. Полюхович Марина Володимирівна
2. Хігуті Томохіса
3. Доронін Степан Андрійович
4. Зайцева Катерина Юріївна
6. Бараннік Ігор Олексійович
7. Черноіванова Ганна Степанівна
 
Каф. статистики і економічного програмування
1. Тоузані Тарік
2. Шаповалов Віталій Вікторович
 
Каф. банківської справи
1. Харитонова Валерія Сергіївна
2. Зуєва Олександра Валерівна
3. Біляєва Вікторія Юріївна
4. Довгопола Юлія Сергіївна
5. Жукова Тетяна Олександрівна
6. Лесик Віталій Олексійович
 
Каф. економіки підприємства та менеджменту
1. Божко Микола Володимирович
 
Каф. державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
1. Болотова Олена Олегівна
2. Гришина Вікторія Володимирівна
3. Василенко Юлія Вікторівна
4. Севастьянов Сергій Вікторович
5. Галич Степан Павлович
 
Каф. економіки та маркетингу
1. Лісоколенко Вікторія Сергіївна
2. Салюк Антон Петрович
3.Гаврилов Павло Юрійович
 
Каф. економіки та оцінки майна підприємств
1. Німкович Андрій Ігорович
2. Ярош Юлія Олегівна
 
Каф. підприємницької діяльності
1. Чередник Анна Олегівна
2. Муренець Ірина Григорівна
 
Каф. фінансів
1. Золотухін Євгеній Вікторович
2. Плахотна Наталія Валеріївна
 
Каф. оподаткування
1. Капустник Сергій Костянтинович
Каф. менеджменту
1. Паляничка Євген Миколайович
 
Каф. контролю і аудиту
1. Шевченко Ірина Олександрівна
 
Каф. політичної економії
1. Мордовець Аліна Володимиріна
 
Каф. інформаційних систем
1. Бочарова Аліна Сергіївна
 
Кожен із цих аспірантів має:
  • забрати свої індивідуальні плани у відділі аспірантури і докторантури,
  • усунути зазначені недоліки,
  • повернути їх до відділу аспірантури і докторантури.
 
Якщо плани з усуненими недоліками не будуть надані до відділу аспірантури і докторантури, відповідні аспіранти НЕ БУДУТЬ ДОПУЩЕНІ до атестації за результатами поточного семестру підготовки в аспірантурі.
 
«Стипендія від Уряду Словацької Республіки в рамках ODA»
 
Уряд  Словацької Республіки в рамках офіційної допомоги в цілях розвитку надає стипендії громадянам України на навчання в 2017/2018 академічному році у вищих навчальних закладах Словацької Республіки. Останній термін подачі заявок – 30 травня 2017 року. Детальна інформація за посланням.
 
 
 
1 – 2 червня 2017 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбудеться щорічна Міжнародна наукова конференція «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» http://www.skced2017.hneu.edu.ua/.
 
Участь аспірантів усіх курсів ОБОВ’ЯЗКОВА. До 07.04.2017р. необхідно заповнити Реєстраційну форму про участь у конференції http://www.skced2017.hneu.edu.ua/reg/index.html.
 
До 15.04.2017р.потрібно надіслати тези на електронну адресу skced2017@hneu.edu.ua.
 
 
 
Увага всім аспірантам! 04.04.2017р. у аудиторії 415 гл.к. буде проведена лекція на тему: «Моделі і методи у сучасних інформаційних технологіях». Матеріал лекції актуальний та інформативний. Присутність аспірантів 2-го та 3-го курсів ОБОВ’ЯЗКОВА.
 
 
 
 
 
Кандидатські іспити аспірантів 2-го, 3-го та 4-го курсів -  з 17.04.2017 р. по 29.04.2017 р.
 
 
 
Кандидатські іспити обов’язково складають аспіранти:
  • очної форми навчання (з відривом від виробництва) 2-го і 3-го курсу;
  • заочної форми навчання (без відриву від виробництва) 3-го і 4-го курсу.
 
Здача кандидатських іспитів відбудеться з 17.04. 2017 р. по 29.04.2017 р. відповідно до Наказу ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 183-С (див. електронну почту кафедри) та за Графіком кандидатських іспитів.
 
Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОН (див. Програма кандидатського іспиту зі спеціальності  …..) і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.
 
Питання до кандидатських іспитів будуть оприлюднені на Дошці оголошень після 17.04.2017 р.
 
Для допуску до складання кандидатських іспитів необхідно подати наступні документи:
1. Заява аспіранта оформлена власноруч та завірена науковим керівником (Заява зразок) – надається аспірантом до відділу аспірантури і докторантури особисто до 01.04.2017 р.
2. Реферат  для складання кандидатського іспиту обсягом від 25 до 50 стор.  (Титульний аркуш Реферат). Список літератури реферату має містити 30–50 джерел, в т. ч. монографій, статей у фахових збірниках та ін., окрім підручників та інтернет-статей сумнівного характеру. Реферат завіряється науковим керівником та надається викладачеві зі спеціальності на перевірку до 27.03.2017 р.
3. Додаткова програма  кандидатського іспиту із спеціальності (20 – 25 питань) (Титульний аркуш Додаткова програма). Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. Додаткова програма аспіранта має бути розглянута і затверджена на засіданні кафедри не пізніше 17.03.2017 р. Додаткова програма, підписана аспірантом, науковим керівником і завідувачем кафедри, надається до відділу аспірантури і докторантури до 27.03.2017 р.
4. Витяг з протоколу засідання кафедри (до 17 березня 2017 року) про затвердження додаткової програми. (Витяг з протоколу зразок). Витяг надається до відділу аспірантури і докторантури до 27.03.2017 р.
5. Допуск викладача зі спеціальності до здачі кандидатських іспитів.
 
На час початку кандидатського іспиту при собі обов’язково мати документ, який засвідчує особу – паспорт.
 
 
 
 
 
Заліки аспірантів 2-го курсу - з 10.04.2017р. по 15.04.2017р.
 
Залік з дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів і пакет прикладних програм» для допущених викладачами аспірантів 2-го курсу відбудеться 10 квітня 2017 р. о 10 00 год.
 
Залік з дисципліни «Теорія перекладу науково-економічних текстів» для допущених викладачами аспірантів 2-го курсу (тих, хто не здав у минулому році) відбудеться 14 квітня 2017 р. о 10 00 год.
 
 
 
 
 
 
Повідомлення!
 
Доводимо до відома аспірантів, що з 1 січня 2017 року (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року та Постановою КМУ №32 від 25 січня 2017 року) стипендія складає:
аспірантів = 90% посадового окладу викладача, а саме 4018 грн.;
докторантів = 90% посадового окладу доцента + розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта.
 
Нагадуємо, що « … аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.» (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року).
 
Увага! Оголошення для аспірантів, які працюють у ХНЕУ ім. С. Кузнеця!
 
До відділу аспірантури і докторантури ви приносите Довідку використання робочого часу і Графіки підписані лише керівником структурного підрозділу, решту віз (а саме, проректора з науково-педагогічної роботи, начальника відділу кадрів та голови профкому) відділ аспірантури і докторантури отримає в загальному порядку.
 
Увага!
 
Аспіранти, які не здали Графіки робочого процесу за:
2 – й семестр 2015 – 2016 н.р.;
1 – й семестр 2016 – 2017 н.р.;
2 – й семестр 2016 – 2017 н.р.
не будуть допущені до аудиторних заняття 2-го семестру.
 
Нижче наведена інформація, необхідна для складання Графіків робочого процесу в залежності від року вступу до аспірантури. ОБОВ’ЯЗКОВО у кожному Графіку вказати термін на який він складений.
 
 
2015 - 2016 н.р.
2016 - 2017 н.р.
1-й семестр
2-й семестр
1-й семестр
2-й семестр
Рік вступу: 2016
 
 
Рік вступу: 2015
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 10:00, 
      17:30 - 20:00,      
вт. 08:00 - 10:00,
     15:40 -  20:00,
ср. 19:20 - 20:00,
чт. 08:00 - 10:00,  
     15:40 -  20:00,
пт. 08:00 - 10:00,
     15:40 -  20:00,                    
сб. цілий день
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 15:30,
вт. 08:00 - 17:00,
ср. 08:00 - 17:00,
чт. 08:00 - 13:30,
пт. 08:00 - 17:00,
сб. цілий день
Рік вступу: 2014
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 17:00,
вт. 08:00 - 17:00,
ср. 08:00 - 15:30,                          чт. 08:00 - 15:30,
пт. 08:00 - 12:00,          
сб. цілий день
 
 
 
Увага!

Аспіранти 1-го року підготовки з 30.01.2017р. по 04.02.2017р. ви маєте звітувати щодо виконання індивідуального плану роботи на кафедрі за якою ви закріплені (Наказ ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця № 23-С від 10.01.2017 року). До початку атестації необхідно зустрітися з науковим керівником та узгодити індивідуальний план наукової роботи на 1-ий і 2-й семестр 2016-2017 н.р.

З 23.01.2017р. по 27.01.2017р. надати до відділу аспірантури і докторантури заповнений олівцем один екземпляр Індивідуального плану роботи аспіранта на 1-ий і 2-й семестр 2016-2017 н.р. (1 року підготовки). Задля полегшення заповнення Індивідуального плану надаємо інформацію у файлі «Деякі роз’яснення щодо заповнення Індивідуального плану роботи аспіранта».
 
 
До уваги аспірантів і докторантів!!!

Повідомляємо Вам про те, що:
1. «Університетське Агенство Франкофонії проводить в м Зегреб, Хорватія, з 15-го по 19-е травня 2017 року шостий Фестиваль франкомовних студентів країн Центральної та Східної Європи «Творча франкофонія»». Детальна інформація у прикріпленому файлі (на рос. і франц. мовах) «Festival des étudiants en ECO».
2. З’явилася можливість отримати фінансову підтимку Агенства Франкофонії на участь у наукових заходах (конференціях) «Разові допомоги становлять максимум 300 , загальна сума наданого гранту не може перевищувати 1000 ». Детальна інформація у прикріпленому файлі (на рос. і франц. мовах) «Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017».

 
Це дуже вигідні пропозиції! Варто скористатися!
 
УВАГА!

Повідомляємо, що відповідно до п. 19 Постанови КМУ № 1050 від 28.12.16 «Деякі питання стипендіального забезпечення» «…аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою)».

Отже, ті, хто працюють на 1,0 ставки мають перевестися на 0,5 ставки.

Всі працюючі аспіранти повинні надати до відділу аспірантури та докторантури графік робочого часу до 02.02.17, складений не більше ніж на 0,5 ставки, враховуючи розклад занять, складений на ІІ семестри 2016-2017 н.р. і оприлюднений на сайті. У гафіках робочого часу необхідно вказувати термін, на який складається графік, а саме з 30.01.2017 по 30.06.2017.

 

Кiлькiсть переглядів: 6596