Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Дошка оголошень

Дошка оголошень

 
Увага!

Аспіранти 1-го року підготовки з 30.01.2017р. по 04.02.2017р. ви маєте звітувати щодо виконання індивідуального плану роботи на кафедрі за якою ви закріплені (Наказ ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця № 23-С від 10.01.2017 року). До початку атестації необхідно зустрітися з науковим керівником та узгодити індивідуальний план наукової роботи на 1-ий і 2-й семестр 2016-2017 н.р.

З 23.01.2017р. по 27.01.2017р. надати до відділу аспірантури і докторантури заповнений олівцем один екземпляр Індивідуального плану роботи аспіранта на 1-ий і 2-й семестр 2016-2017 н.р. (1 року підготовки). Задля полегшення заповнення Індивідуального плану надаємо інформацію у файлі «Деякі роз’яснення щодо заповнення Індивідуального плану роботи аспіранта».
 
 
До уваги аспірантів і докторантів!!!

Повідомляємо Вам про те, що:
1. «Університетське Агенство Франкофонії проводить в м Зегреб, Хорватія, з 15-го по 19-е травня 2017 року шостий Фестиваль франкомовних студентів країн Центральної та Східної Європи «Творча франкофонія»». Детальна інформація у прикріпленому файлі (на рос. і франц. мовах) «Festival des étudiants en ECO».
2. З’явилася можливість отримати фінансову підтимку Агенства Франкофонії на участь у наукових заходах (конференціях) «Разові допомоги становлять максимум 300 , загальна сума наданого гранту не може перевищувати 1000 ». Детальна інформація у прикріпленому файлі (на рос. і франц. мовах) «Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017».

 
Це дуже вигідні пропозиції! Варто скористатися!
 
УВАГА!

Повідомляємо, що відповідно до п. 19 Постанови КМУ № 1050 від 28.12.16 «Деякі питання стипендіального забезпечення» «…аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою)».

Отже, ті, хто працюють на 1,0 ставки мають перевестися на 0,5 ставки.

Всі працюючі аспіранти повинні надати до відділу аспірантури та докторантури графік робочого часу до 02.02.17, складений не більше ніж на 0,5 ставки, враховуючи розклад занять, складений на ІІ семестри 2016-2017 н.р. і оприлюднений на сайті. У гафіках робочого часу необхідно вказувати термін, на який складається графік, а саме з 30.01.2017 по 30.06.2017.
 
Нормативне забезпечення підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (наук) і захисту дисертацій

1. Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (для аспірантів вступу 2065 р. і пізніше);
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для аспірантів вступу 2015 р. і раніше);
3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266»;
4. Наказ Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».
5. Постанова КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.
6. Проект Постанови КМУ № … від …….. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».
7. Бюлетень ВАК України №5 -  2009 року.
 

 

Кiлькiсть переглядів: 3835