Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Дошка оголошень

Дошка оголошень

 
 
 
Кандидатські іспити аспірантів 2-го, 3-го та 4-го курсів -  з 17.04.2017 р. по 29.04.2017 р.
 
 
 
Кандидатські іспити обов’язково складають аспіранти:
  • очної форми навчання (з відривом від виробництва) 2-го і 3-го курсу;
  • заочної форми навчання (без відриву від виробництва) 3-го і 4-го курсу.
 
Здача кандидатських іспитів відбудеться з 17.04. 2017 р. по 29.04.2017 р. відповідно до Наказу ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 183-С (див. електронну почту кафедри) та за Графіком кандидатських іспитів.
 
Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОН (див. Програма кандидатського іспиту зі спеціальності  …..) і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.
 
Питання до кандидатських іспитів будуть оприлюднені на Дошці оголошень після 17.04.2017 р.
 
Для допуску до складання кандидатських іспитів необхідно подати наступні документи:
1. Заява аспіранта оформлена власноруч та завірена науковим керівником (Заява зразок) – надається аспірантом до відділу аспірантури і докторантури особисто до 01.04.2017 р.
2. Реферат  для складання кандидатського іспиту обсягом від 25 до 50 стор.  (Титульний аркуш Реферат). Список літератури реферату має містити 30–50 джерел, в т. ч. монографій, статей у фахових збірниках та ін., окрім підручників та інтернет-статей сумнівного характеру. Реферат завіряється науковим керівником та надається викладачеві зі спеціальності на перевірку до 27.03.2017 р.
3. Додаткова програма  кандидатського іспиту із спеціальності (20 – 25 питань) (Титульний аркуш Додаткова програма). Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. Додаткова програма аспіранта має бути розглянута і затверджена на засіданні кафедри не пізніше 17.03.2017 р. Додаткова програма, підписана аспірантом, науковим керівником і завідувачем кафедри, надається до відділу аспірантури і докторантури до 27.03.2017 р.
4. Витяг з протоколу засідання кафедри (до 17 березня 2017 року) про затвердження додаткової програми. (Витяг з протоколу зразок). Витяг надається до відділу аспірантури і докторантури до 27.03.2017 р.
5. Допуск викладача зі спеціальності до здачі кандидатських іспитів.
 
На час початку кандидатського іспиту при собі обов’язково мати документ, який засвідчує особу – паспорт.
 
 
 
 
 
Заліки аспірантів 2-го курсу - з 10.04.2017р. по 15.04.2017р.
 
Залік з дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів і пакет прикладних програм» для допущених викладачами аспірантів 2-го курсу відбудеться 10 квітня 2017 р. о 10 00 год.
 
Залік з дисципліни «Теорія перекладу науково-економічних текстів» для допущених викладачами аспірантів 2-го курсу (тих, хто не здав у минулому році) відбудеться 14 квітня 2017 р. о 10 00 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Всім аспірантам! Можливість отримати сертифікат з курсу «Соціального підприємництва»!
 
 
 
З 27 лютого по 10 березня 2017 року у ХНЕУ ім. Семена Кузнеця доктор Ян-Урбан Сандал з Норвегії буде читати цикл лекцій  з Соціального підприємництва. Цикл включатиме три дисципліни: Соціальне підприємництво; Іноваційний менеджмент; Сервісний менеджмент.
 
Заняття проводитимуться англійською мовою.
 
Для участі необхідно обов'язково зареєструватись за посиланням (https://goo.gl/xFqhv6 для всіх аспірантів).
 
Сертифікат можливо отримати прослухавши курс за трьома дисциплінами разом. Бажаючі прослухати весь курс мають повідомити про це відділ аспірантури та докторантури якнайскоріше (до 25.02.2017р.) та зайти у відділ аспірантури та докторантури до 10:00 год. 27.02.2017р.
 
Графік презентацій дисциплін вільного вибору з циклу професійної наукової підготовки
на 2 рік для аспірантів 1-го року підготовки (вступу 2016 року) навчання.
 

Назва дисципліни

Кафедра

Дата

011 Науки про освіту
1
Методологія та логіка педагогічних досліджень
кафедри іноземних мов та перекладу
21.02.17
3 пара
402_ЧЗ
2
Педагогічний дизайн
кафедри педагогіки та іноземної філології
051 Економіка
1
Міжнародні конкурентні стратегії і моделі економічного розвитку
кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД
22.02.17
5 пара
602_ЧЗ
2
Моделі та методи прийняття рішень в економіці
кафедри економічної кібернетики
3
Людський розвиток
кафедри управління персоналом та економіки праці
071 Облік і оподаткування
1
Організація управлінського обліку в системі менеджменту підприємства
кафедри бухгалтерського обліку
20.02.17
5 пара
505_ЧЗ
2
Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємств
кафедри бухгалтерського обліку
3
Теоретико-методичне забезпечення контролю якості аудиту
кафедри контролю і аудиту
072 Фінанси, банківська справа та страхування
1
Механізм функціонування сучасних банківських систем
кафедри банківської справи
21.02.17
3 пара
505_ЧЗ
2
Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки
кафедри банківської справи
073 Менеджмент
1
Стратегії менеджменту
кафедри менеджменту та бізнесу
21.02.17
3 пара
701_ЧЗ
2
Моделювання соціально-економічних процесів в менеджменті
кафедри статистики та економічного прогнозування
074 Публічне управління та адміністрування
1
Методологія управління проектами в публічному адмініструванні
кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
 
21.02.17
3 пара
602_ЧЗ
2
Методологічні підходи застосування електронного врядування в публічному управлінні
 
кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
075 Маркетинг
1
Маркетинг у сфері  рекламних послуг
кафедри економіки та маркетингу
23.02.17
3 пара
602_ЧЗ
2
Маркетинг-менеджмент у сфері банківських послуг
кафедри економіки та маркетингу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1
Креативний менеджмент в підприємництві
кафедри економіки підприємства та менеджменту
22.02.17
3 пара
505_ЧЗ
2
Управління фінансовими ресурсами в підприємницькій діяльності 
кафедри економіки підприємства та менеджменту
 
Повідомлення!
 
Доводимо до відома аспірантів, що з 1 січня 2017 року (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року та Постановою КМУ №32 від 25 січня 2017 року) стипендія складає:
аспірантів = 90% посадового окладу викладача, а саме 4018 грн.;
докторантів = 90% посадового окладу доцента + розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта.
 
Нагадуємо, що « … аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.» (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року).
 
Увага! Оголошення для аспірантів, які працюють у ХНЕУ ім. С. Кузнеця!
 
До відділу аспірантури і докторантури ви приносите Довідку використання робочого часу і Графіки підписані лише керівником структурного підрозділу, решту віз (а саме, проректора з науково-педагогічної роботи, начальника відділу кадрів та голови профкому) відділ аспірантури і докторантури отримає в загальному порядку.
 
Увага!
 
Аспіранти, які не здали Графіки робочого процесу за:
2 – й семестр 2015 – 2016 н.р.;
1 – й семестр 2016 – 2017 н.р.;
2 – й семестр 2016 – 2017 н.р.
не будуть допущені до аудиторних заняття 2-го семестру.
 
Нижче наведена інформація, необхідна для складання Графіків робочого процесу в залежності від року вступу до аспірантури. ОБОВ’ЯЗКОВО у кожному Графіку вказати термін на який він складений.
 
 
2015 - 2016 н.р.
2016 - 2017 н.р.
1-й семестр
2-й семестр
1-й семестр
2-й семестр
Рік вступу: 2016
 
 
Рік вступу: 2015
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 10:00, 
      17:30 - 20:00,      
вт. 08:00 - 10:00,
     15:40 -  20:00,
ср. 19:20 - 20:00,
чт. 08:00 - 10:00,  
     15:40 -  20:00,
пт. 08:00 - 10:00,
     15:40 -  20:00,                    
сб. цілий день
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 15:30,
вт. 08:00 - 17:00,
ср. 08:00 - 17:00,
чт. 08:00 - 13:30,
пт. 08:00 - 17:00,
сб. цілий день
Рік вступу: 2014
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 17:00,
вт. 08:00 - 17:00,
ср. 08:00 - 15:30,                          чт. 08:00 - 15:30,
пт. 08:00 - 12:00,          
сб. цілий день
 
 
 
Увага!

Аспіранти 1-го року підготовки з 30.01.2017р. по 04.02.2017р. ви маєте звітувати щодо виконання індивідуального плану роботи на кафедрі за якою ви закріплені (Наказ ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця № 23-С від 10.01.2017 року). До початку атестації необхідно зустрітися з науковим керівником та узгодити індивідуальний план наукової роботи на 1-ий і 2-й семестр 2016-2017 н.р.

З 23.01.2017р. по 27.01.2017р. надати до відділу аспірантури і докторантури заповнений олівцем один екземпляр Індивідуального плану роботи аспіранта на 1-ий і 2-й семестр 2016-2017 н.р. (1 року підготовки). Задля полегшення заповнення Індивідуального плану надаємо інформацію у файлі «Деякі роз’яснення щодо заповнення Індивідуального плану роботи аспіранта».
 
 
До уваги аспірантів і докторантів!!!

Повідомляємо Вам про те, що:
1. «Університетське Агенство Франкофонії проводить в м Зегреб, Хорватія, з 15-го по 19-е травня 2017 року шостий Фестиваль франкомовних студентів країн Центральної та Східної Європи «Творча франкофонія»». Детальна інформація у прикріпленому файлі (на рос. і франц. мовах) «Festival des étudiants en ECO».
2. З’явилася можливість отримати фінансову підтимку Агенства Франкофонії на участь у наукових заходах (конференціях) «Разові допомоги становлять максимум 300 , загальна сума наданого гранту не може перевищувати 1000 ». Детальна інформація у прикріпленому файлі (на рос. і франц. мовах) «Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017».

 
Це дуже вигідні пропозиції! Варто скористатися!
 
УВАГА!

Повідомляємо, що відповідно до п. 19 Постанови КМУ № 1050 від 28.12.16 «Деякі питання стипендіального забезпечення» «…аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою)».

Отже, ті, хто працюють на 1,0 ставки мають перевестися на 0,5 ставки.

Всі працюючі аспіранти повинні надати до відділу аспірантури та докторантури графік робочого часу до 02.02.17, складений не більше ніж на 0,5 ставки, враховуючи розклад занять, складений на ІІ семестри 2016-2017 н.р. і оприлюднений на сайті. У гафіках робочого часу необхідно вказувати термін, на який складається графік, а саме з 30.01.2017 по 30.06.2017.
 
Нормативне забезпечення підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (наук) і захисту дисертацій

1. Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (для аспірантів вступу 2065 р. і пізніше);
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для аспірантів вступу 2015 р. і раніше);
3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266»;
4. Наказ Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».
5. Постанова КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.
6. Проект Постанови КМУ № … від …….. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».
7. Бюлетень ВАК України №5 -  2009 року.
 

 

Кiлькiсть переглядів: 5577