Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Дошка оголошень

Дошка оголошень

 
Відкрита пілотна програма World Fisheries University (далі  - WFU) на 2017 рік (ініційована Республікою Корея), яка триватиме 18 місяців на базі Національного університету Пукьонг та передбачає виділення 30 місць для іноземних студентів з країн, що розвиваються.
 
Корейська сторона повністю бере на себе витрати із реалізації програми протягом 10 років, яка охоплює три головних напрямки: аграрна промисловість, управління рибними ресурсами та соціологія.
 
Наразі проводиться добір кандидатів на участь у програмі (інформаційні матеріали у прикріпленому файлі).
 
За додатковою інформацією можна звертатися за координатора проекту MS. Sunny Kwon (+82-51-629-6682, sunnyk@pknu.ac.kr) або знайти на сайті Національного університету Пукьонг (Pukyong National University).
 
Увага!
 
Аспіранти 1-го року підготовки (набору 2016 року) мають звітувати щодо виконання Індивідуального плану роботи за другий семестр  на кафедрі, за якою вони закріплені, з 26.06.2017р. по 01.07.2017р. (Наказ №548-С від 18.05.2017 р.).
 
До  7 липня 2017 року за результатами атестації аспіранти 1-го року підготовки мають надати до відділу аспірантури і докторантури такі документи:
 1. Витяг з Протоколу засідання кафедри щодо розгляду питання про атестацію (звітування) кожного аспіранта (якщо на кафедрі декілька аспірантів 1-го року підготовки, то формується один витяг з Протоколу, в якому  по черзі зазначаються результати атестації кожного з аспірантів). У витягу за результатами атестації кожного з аспірантів ОБОВ’ЯЗКОВО мають бути зазначені фрази: «(ПІБ аспіранта) атестується позитивно/негативно», «(ПІБ аспіранта) рекомендується продовження подальшої підготовки в аспірантурі/ відрахування з аспірантури (припинення підготовки через (причини))».
 2. Заповнений на 1 рік підготовки: 1 та 2 семестр (півріччя) Індивідуальний план роботи аспіранта завірений (планові та фактичні показники) аспірантом, науковим керівником, завідувачем кафедри, членами атестаційної комісії (згідно Наказу № 23-С про атестацію аспірантів за 1-й семестр та Наказу № 548-С про атестацію аспірантів за 2-й семестр). Крім цього, аспіранти мають заповнити планові показники на 2 рік підготовки: 1 семестр (півріччя) та завірити їх особистим підписом та підписом наукового керівника.
 
Увага!

Аспіранти 2-го, 3-го та  4 го року підготовки (набору 2013, 2014, 2015 років) мають звітувати щодо виконання індивідуального плану роботи на кафедрі, за якою вони закріплені, з. 03.05.2017р. по 20.05.2017р. (Наказ № 358-С про атестацію аспірантів)

До 23 травня 2017 року за результатами атестації аспіранти мають надати до відділу аспірантури і докторантури такі документи:
1. Витяг з Протоколу засідання кафедри щодо розгляду питання про атестацію (звітування) кожного аспіранта (якщо на кафедрі декілька аспірантів, то формується один витяг з Протоколу, в якому по черзі зазначаються результати атестації кожного з аспірантів). У витягу за результатами атестації кожного з аспірантів  ОБОВ’ЯЗКОВО мають бути зазначені фрази: «(ПІБ аспіранта) атестується позитивно/негативно», «(ПІБ аспіранта) рекомендується продовження подальшої підготовки в аспірантурі/ відрахування з аспірантури (припинення підготовки через (причини))».
2. Заповнений за 2016-2017 навчальний рік Індивідуальний план роботи аспіранта за:
 • 1 семестр (півріччя) завірений (планові і фактичні показники) аспірантом, науковим керівником, завідувачем кафедри, членами атестаційної комісії (згідно Наказу № 358-С про атестацію аспірантів);
 • 2 семестр (півріччя) заповнені планові показники, завірені особистим підписом аспіранта та підписом наукового керівника.
   
Зверніть увагу на заповнення розділу 5 «Педагогічна практика». Він має містити кількість годин за планом, вид навчального навантаження, курс, групу студентів, для яких проводився відповідний вид педагогічної практики, оцінку завідувача кафедри та його підпис за кожний вид педагогічної практики, виконаний аспірантом. Обов’язковий обсяг педагогічної практики для аспірантів 2, 3 і 4 років підготовки не менше 50 годин на рік.
 
 
«Стипендія від Уряду Словацької Республіки в рамках ODA»
 
Уряд  Словацької Республіки в рамках офіційної допомоги в цілях розвитку надає стипендії громадянам України на навчання в 2017/2018 академічному році у вищих навчальних закладах Словацької Республіки. Останній термін подачі заявок – 30 травня 2017 року. Детальна інформація за посланням.
 
 
 
1 – 2 червня 2017 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбудеться щорічна Міжнародна наукова конференція «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» http://www.skced2017.hneu.edu.ua/.
 
Участь аспірантів усіх курсів ОБОВ’ЯЗКОВА. До 07.04.2017р. необхідно заповнити Реєстраційну форму про участь у конференції http://www.skced2017.hneu.edu.ua/reg/index.html.
 
До 15.04.2017р.потрібно надіслати тези на електронну адресу skced2017@hneu.edu.ua.
 
 
 
 
 
Кандидатські іспити аспірантів 2-го, 3-го та 4-го курсів -  з 17.04.2017 р. по 29.04.2017 р.
 
 
 
Кандидатські іспити обов’язково складають аспіранти:
 • очної форми навчання (з відривом від виробництва) 2-го і 3-го курсу;
 • заочної форми навчання (без відриву від виробництва) 3-го і 4-го курсу.
 
Здача кандидатських іспитів відбудеться з 17.04. 2017 р. по 29.04.2017 р. відповідно до Наказу ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 183-С (див. електронну почту кафедри) та за Графіком кандидатських іспитів.
 
Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОН (див. Програма кандидатського іспиту зі спеціальності  …..) і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.
 
Питання до кандидатських іспитів будуть оприлюднені на Дошці оголошень після 17.04.2017 р.
 
Для допуску до складання кандидатських іспитів необхідно подати наступні документи:
1. Заява аспіранта оформлена власноруч та завірена науковим керівником (Заява зразок) – надається аспірантом до відділу аспірантури і докторантури особисто до 01.04.2017 р.
2. Реферат  для складання кандидатського іспиту обсягом від 25 до 50 стор.  (Титульний аркуш Реферат). Список літератури реферату має містити 30–50 джерел, в т. ч. монографій, статей у фахових збірниках та ін., окрім підручників та інтернет-статей сумнівного характеру. Реферат завіряється науковим керівником та надається викладачеві зі спеціальності на перевірку до 27.03.2017 р.
3. Додаткова програма  кандидатського іспиту із спеціальності (20 – 25 питань) (Титульний аркуш Додаткова програма). Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. Додаткова програма аспіранта має бути розглянута і затверджена на засіданні кафедри не пізніше 17.03.2017 р. Додаткова програма, підписана аспірантом, науковим керівником і завідувачем кафедри, надається до відділу аспірантури і докторантури до 27.03.2017 р.
4. Витяг з протоколу засідання кафедри (до 17 березня 2017 року) про затвердження додаткової програми. (Витяг з протоколу зразок). Витяг надається до відділу аспірантури і докторантури до 27.03.2017 р.
5. Допуск викладача зі спеціальності до здачі кандидатських іспитів.
 
На час початку кандидатського іспиту при собі обов’язково мати документ, який засвідчує особу – паспорт.
 
 
 
 
 
Заліки аспірантів 2-го курсу - з 10.04.2017р. по 15.04.2017р.
 
Залік з дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів і пакет прикладних програм» для допущених викладачами аспірантів 2-го курсу відбудеться 10 квітня 2017 р. о 10 00 год.
 
Залік з дисципліни «Теорія перекладу науково-економічних текстів» для допущених викладачами аспірантів 2-го курсу (тих, хто не здав у минулому році) відбудеться 14 квітня 2017 р. о 10 00 год.
 
 
 
 
 
 
Повідомлення!
 
Доводимо до відома аспірантів, що з 1 січня 2017 року (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року та Постановою КМУ №32 від 25 січня 2017 року) стипендія складає:
аспірантів = 90% посадового окладу викладача, а саме 4018 грн.;
докторантів = 90% посадового окладу доцента + розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта.
 
Нагадуємо, що « … аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.» (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року).
 
Увага! Оголошення для аспірантів, які працюють у ХНЕУ ім. С. Кузнеця!
 
До відділу аспірантури і докторантури ви приносите Довідку використання робочого часу і Графіки підписані лише керівником структурного підрозділу, решту віз (а саме, проректора з науково-педагогічної роботи, начальника відділу кадрів та голови профкому) відділ аспірантури і докторантури отримає в загальному порядку.
 
Увага!
 
Аспіранти, які не здали Графіки робочого процесу за:
2 – й семестр 2015 – 2016 н.р.;
1 – й семестр 2016 – 2017 н.р.;
2 – й семестр 2016 – 2017 н.р.
не будуть допущені до аудиторних заняття 2-го семестру.
 
Нижче наведена інформація, необхідна для складання Графіків робочого процесу в залежності від року вступу до аспірантури. ОБОВ’ЯЗКОВО у кожному Графіку вказати термін на який він складений.
 
 
2015 - 2016 н.р.
2016 - 2017 н.р.
1-й семестр
2-й семестр
1-й семестр
2-й семестр
Рік вступу: 2016
 
 
Рік вступу: 2015
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 10:00, 
      17:30 - 20:00,      
вт. 08:00 - 10:00,
     15:40 -  20:00,
ср. 19:20 - 20:00,
чт. 08:00 - 10:00,  
     15:40 -  20:00,
пт. 08:00 - 10:00,
     15:40 -  20:00,                    
сб. цілий день
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 15:30,
вт. 08:00 - 17:00,
ср. 08:00 - 17:00,
чт. 08:00 - 13:30,
пт. 08:00 - 17:00,
сб. цілий день
Рік вступу: 2014
Строго в часових рамках:
пн. 08:00 - 17:00,
вт. 08:00 - 17:00,
ср. 08:00 - 15:30,                          чт. 08:00 - 15:30,
пт. 08:00 - 12:00,          
сб. цілий день
 
 

УВАГА!

Повідомляємо, що відповідно до п. 19 Постанови КМУ № 1050 від 28.12.16 «Деякі питання стипендіального забезпечення» «…аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою)».

Отже, ті, хто працюють на 1,0 ставки мають перевестися на 0,5 ставки.

Всі працюючі аспіранти повинні надати до відділу аспірантури та докторантури графік робочого часу до 02.02.17, складений не більше ніж на 0,5 ставки, враховуючи розклад занять, складений на ІІ семестри 2016-2017 н.р. і оприлюднений на сайті. У гафіках робочого часу необхідно вказувати термін, на який складається графік, а саме з 30.01.2017 по 30.06.2017.

 

Кiлькiсть переглядів: 8828