Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Нормативна документація

Нормативна документація ХНЕУ ім. С. Кузнеця із забезпечення якості в університеті

 
Концептуальні засади розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця до 2020 року
 
 
 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
 
Положення про відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку
 
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників
 
Положення про моніторинг та самооцінку якості результатів навчання студентів у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця / уклад. М. В. Афанасьєв. Г. А. Полякова, К. М. Азізова, С. А. Ачкасова ; за наук. ред. д-ра екон. наук, професора В. С. Пономаренка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 16 с.

Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності ви­кла­дачів університету / укл. Пономаренко В. С., Афанасьєв М. В., 
Єрмаченко В. Є. та ін. ; наукове керівництво докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 32 с. (Укр. мов.)

 

Кiлькiсть переглядів: 222