Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем магістра у 2017 році

 
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
011
Освітні, педагогічні науки
051
Економіка
Економічна кібернетика
Економіка і організація агробізнесу
Економіка і правове забезпечення бізнесу
Прикладна економіка
061
Журналістика
071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання
Банківський менеджмент
073
Менеджмент
Адміністративний менеджмент
075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122
Компютерні науки
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
186
Видавництво та поліграфія
242
Туризм
281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування
Державна служба
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 17118