Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем магістра у 2018 році

 
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
011
Освітні, педагогічні науки
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент
051
Економіка
061
Журналістика
071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
073
Менеджмент
075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122
Комп’ютерні науки
126
Інформаційні системи та технології
186
Видавництво та поліграфія
232
Соціальне забезпечення
242
Туризм
281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування
Державна служба
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародні відносини
292
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 23715