Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету

 імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем магістра у 2017 році

 
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
011
Науки про освіту
Педагогіка вищої школи
051
Економіка
Економічна теорія
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-статистика і аналітика
Міжнародна економіка
Прикладна економіка
061
Журналістика
Медіа-комунікації
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
Оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
Банківська справа
073
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент інноваційної діяльності
Логістика
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Бізнес-адміністрування
Управління фінансово-економічною безпекою
Адміністративний менеджмент
Управління проектами
Управління навчальним закладом
074
Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
Державна служба
075
Маркетинг
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122
Компютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні управляючі системи та технології
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
186
Видавництво та поліграфія
Технології електронних мультимедійних видань
 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
242
Туризм
Туризм
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 11544