Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Технологічне спрямування

Підготовка освітнього ступеню бакалавр передбачає обов'язкове вивчення навчальної дисципліни технологічного спрямування. Університет надає студентам бакалаврату можливість обрати технологічну дисципліну для включення до індивідуального навчального плану.
 
Каталог навчальних дисциплін освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів економічних напрямів, напрямів менеджменту та сфери обслуговування, що
пропонується в 2018 - 2019 навч. рік.
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ
 
Назва
Програма навчальної
дисципліни
Викладач
Цільова аудиторія
Мова викладання
Статус
Форма організації занять
1
Основи технологічних систем
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
2
Ресурсозберігаючі та екологічні технології
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
3
Екологія
Протасенко Ольга Федорівна (англ.)
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Англійська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
4
Екологічні технології в агробізнесі
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
5
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
6
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
7
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні
8
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на
2018 – 2019
навч. рік
лекції / практичні

 

Кiлькiсть переглядів: 1285