Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Технологічне спрямування

 
Підготовка освітнього ступеню бакалавр передбачає обов'язкове вивчення навчальної дисципліни технологічного спрямування. Університет надає студентам бакалаврату можливість обрати технологічну дисципліну для включення до індивідуального навчального плану.
 
2016 - 2017 навчальний рік.
2015 - 2016 навчальний рік.
 
Каталог навчальних дисциплін освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів економічних напрямів, напрямів менеджменту та сфери обслуговування, що
пропонується в 2016 - 2017 навч. рік.
 
 
Назва
Програма навчальної
дисципліни
Викладач
Цільова аудиторія
Мова викладання
Статус
Форма організації занять
1
Основи технологічних систем
 
 
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
2
Ресурсозберігаючі та екологічні технології
 
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
3
Екологія
 
 
 
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Англійська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
4
Екологічні технології в агробізнесі
 
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
5
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
6
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
7
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
8
студенти всіх освітніх програм
Українська
Російська
Набір на 2016 – 2017 навч. рік
лекції / практичні
 
 
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
НА 2015 / 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / лабораторні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: д.т.н., професор Логвінков С.М., к.т.н., ст. викладач Борисенко О.М.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: проф. Платков В.Я.
 
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / лабораторні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: д.т.н., професор Логвінков С.М., к.с./г.н., доцент Івашура А.А., к.т.н., доцент Михайлова Є.О.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: проф. Платков В.Я.
 
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.т.н., доцент Михайлова Є.О., к.т.н., доцент Попенко Г.С., к.с./г.н., доцент Івашура А.А.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: д.т.н., проф. Саввова О.В.
 
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.с./г.н., доцент Івашура А.А.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: д.ф.-м.н., проф. Платков В.Я. старший викладач Жидко Е. А.
 
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні заняття
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.е.н., професор Чубук В.В., к.т.н., доцент Попенко Г.С., к.с./г.н., доцент Івашура А.А.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: к.т.н. проф. Крюк А.Г., к.т.н. доцент Савченко М.Ф.
 
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / семінари
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.т.н., доцент Попенко Г.С., к.т.н., доцент Михайлова Є.О., к.т.н., доцент Протасенко О.Ф.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: д.т.н. Новіков Ф.В., к.т.н. доцент Савченко М.Ф.
 
Рекомендовано для студентів факультетів обліку і аудиту, фінансового, менеджменту і маркетингу, економічної інформатики
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладачі: д.т.н. Новіков Ф.В., Шкурупій В. Г.
 
Рекомендовано для студентів фінансового факультету
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Природничих наук та технологій
Викладач: к.т.н., доц. Стрельчук Р.М.
 
Open for all undergraduate programs
Language: English
Type of activity: lectures / practicals
Departament: Natural Sciences and Technology
Lecturer: R.M. Strelchuk, Ph(D)
 
Recommended for the students of Management and Marketing Faculty
Language: English
Type of activity: lectures / practicals
Departament: Management and Business
Lecturer: Kanova O.A.
 
Кiлькiсть переглядів: 5021