Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Для абітурієнтів та слухачів магістратури державної служби

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Рік заснування – 1996
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий учбовий корпус,
перший поверх, каб. 7.
Тел. +38 (057) 702-18-33, 3-14 (внутрішній)
Контактні особи: фахівець Сєчіна Олена Михайлівна.
 
Основним завданням магістратури державної служби Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця є підготовка фахівців, які набувають поглиблені знання інноваційного характеру, формують уміння та навички їх застосування та продукування змін у вирішенні професійних завдань у сфері державної служби чи в органах місцевого самоврядування. Згідно з Державним контрактом між Національним агентством з питань державної служби і Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця останній здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання за рахунок бюджетних коштів.
 
Випускова кафедра магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" – кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки.
 
До проведення учбових занять за програмою магістерської підготовки і керівництва магістерськими роботами залучаються державні службовці і посадовці місцевого самоврядування, провідні наукові співробітники вищих учбових закладів.
 
Програма підготовки передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як державне управління, державна служба, економіка, менеджмент, право, політологія, соціальна політика, системні та інформаційні технології, іноземна мова, європейська інтеграція та інші.
 
Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
 
Слухачі магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» мають можливість проживати в гуртожитку №5 підвищеного комфорту. До послуг слухачам магістратури обладнано 4 спортивних зали, спортивний майданчик, їдальні та  кафе, медичний пункт.
 
Перелік документів для осіб, що поступають до магістратури:
 
 • Довідка з місця  роботи у довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію: ПІБ держслужбовця; посада, на якій на даний час працює держслужбовець; категорія посади державного службовця та ранг; стаж роботи на державній службі;
 • особистий лист щодо обліку кадрів (особиста картка, форма 2-ПДС);
 • автобіографія;
 • копія трудової книжки;
 • копія диплому про вищу освіту;
 • копія додатку до диплому про вищу освіту;
 • копія паспорта (1 і 2 стор. та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • заява (заповнюється особисто при поданні документів).
 
Всі копії та особистий лист (картка) завіряються відділом кадрів.
 
Конкурский відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.
 
Прийом документів здійснюється до 26.07.2018 р.
 
 

 

Кiлькiсть переглядів: 6558