Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Magna Charta Consorcium

MAGNA CHARTA CONSORCIUM

 
 
У 2004 р. ХНЕУ, підписавши Болонську Хартію Вольностей Університетів, приєднався до спілки провідних європейських вищих навчальних закладів.
Також ХНЕУ залучено до участі в реалізації проекту ALMA LAUREUA, який передбачає створення інформаційного банку даних випускників європейських університетів. На даний момент розроблена база даних ідентична до італійської.
Кiлькiсть переглядів: 2735