Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів з публічного адміністрування (Master of Public Administration) з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва)

СПІЛЬНА ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

З ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION)

З УНІВЕРСИТЕТОМ МИКОЛАСА РОМЕРИСА, М. ВІЛЬНЮС (ЛИТВА)
 

 
Дипломи:
 • Магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Публічне адміністрування» (Public Administration Master’s Degree Programme) ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
 • Магістра в області Публічного адміністрування (Public Administration Master’s Degree Programme) за спеціалізацією «Публічне врядування в контексті Європейської інтеграції» (Public Governance in the context of European Integration) Університета Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва)
 
Партнер програми – Університет Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва)
 
Мова навчання – англійська (не нижче рівня B2).
 
Умови зарахування на навчання у програмі:
 
Прийом до програми здійснюється окремо в обох університетах.
 
Студенти, які вступають в магістратуру до ХНЕУ ім. С. Кузнеця, навчаються там протягом першого семестру; зараховуються за результатами вступних випробувань, визначених Правилами прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР».
 
Перед другим семестром студенти підписують договір про навчання в Уніерситеті Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва) та навчаються в ньому протягом другого семестру.
 
Документи подаються з 12 липня 2018 р. по 26 липня 2018 р.  
 
Основні дисципліни:
 
 • Вступ до публічного адміністрування;
 • Соціальний розвиток;
 • Публічні фінанси;
 • Територіальне управління;
 • Державне регулювання економіки та економічна політика;
 • Технології публічного адміністрування;
 • Конституція та врядування;
 • Комунікація в публічній адміністрації;
 • Порівняльні дослідження в галузі публічного адміністрування;
 • Політика реформ;
 • Стратегічний маркетинг публічного сектору;
 • Політика та інтеграція Європейського Союзу;
 • Врядування Європейським Союзом або порівняльний аналіз державної служби
 
Більш детальну інформацію можна отримати на кафедрі державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (к. 401, 402, корпус 1), тел. 702-18-34, дод. 4-34
 
Керівники програми
 
Від Університету Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва): Вайнюс Смальскис, профессор, декан факультету публічного управління, Директор Інституту публічного адміністрування, доктор соціальних наук
E-mail: vainius@mruni.eu,

Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця: Гавкалова Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, зав. кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
E-mail: ngavl@ukr.net
 
Координатори програми
 
Від Університету Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва): Доцент Андрюс Стасюкинас, керівник магістерської програми з публічного адміністрування, доктор соціальних наук
E-mail: stasiukynas@mruni.eu
 
Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця:  к.е.н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Гордієнко Лариса Юріївна
E-mail: gordienkolarisa@ukr.net
Кiлькiсть переглядів: 1632