Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

MASTIS

 

 

 

Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем

 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP «MASTIS»

 
Web-site проекту: www.mastis.pro
 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31 вересня 2019
 
Цільова група: студенти, PhD, LLL
 
Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція
Координатор:
Проф. Жан-Юг Шоша
Контакти:
тел.: +33 6 78 98 12 06
факс: +33 4 72 71 98 44
е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr
 
Партнерство:
 • Університет Ліон 2 ім. Люм’єра, Франція
 • Гвідо Карлі Міжнародний Незалежний Університет соціальних досліджень, Італія
 • Університет Мюнстера, Германія
 • Каунаський технологічний університет, Літва
 • Університет Марібор, Словенія
 • Університет Агдер, Норвегія
 • Технологічний університет Лулео, Швеція
 • Вища школа Ліхтенштейну
 • Італійська асоціація інформатики і автоматичного розрахунку
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, України
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Національний університет "Львівська політехніка", Україна
 • Вінницький національний технічний університет, Україна
 • Херсонський державний університет, Україна
 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна
 • Міністерство освіти і науки України
 • Університет Дон’я Гориця, Чорногорія
 • Університет "Середземноморський" , Підгірці, Чорногорія
 
Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає  покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.
 
Завдання проекту:
 • удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;
 • модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних системах. Перегляд профілю компетентностей  та навчальних програм буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  національною рамкою кваліфікації;
 • створення  інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
 • забезпечення / модернізація навчально-лабораторної  інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.
 
Напрями діяльності за проектом:
 • Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем.
 • Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS  та Tuning методології.
 • Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
 • Поширення і використання результатів проекту.
 • Забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.

Очікувані результати:
 
 1. Удосконалено магістерську  програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.
 
 
 1. Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та   Національної кваліфікаційної рамки.
 
Опис нормативних дисциплін
 
 1. Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану  навчальну програму на основі використання ECTS  та Tuning методології.
 2. Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
 
 
 1. Результати проекту поширені.
 
 
Координатор проекту від України:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, www.hneu.edu.ua
тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
Відповідальна особа:
Професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,
Контакти:
тел: +380677596158; +380997218145,

 

Кiлькiсть переглядів: 82