Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

МАГ-МАЙНОР

МАГ-МАЙНОР

 
МАГ-МАЙНОР – умовна назва навчальних дисциплін, які обираються студентами для включення до свого індивідуального навчального плану. Дисципліни МАГ-МАЙНОР є обов'язковими для вибору студентами і входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.
 
Ідея МАГ-МАЙНОР полягає у вільному виборі студентами магістратури навчальних дисциплін таких напрямків, які відображають його інтереси, вподобання та плани на майбутнє працевлаштування. Такий підхід, як і конструктор «ЛЕГО», дозволяє створювати із стандартних елементів (навчальних дисциплін) нестандартні об’єкти (професійні компетентності).
 
Усі магістерські програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця передбачають
4
МАГ-МАЙНОР:
дві навчальні дисципліни у першому семестрі та дві навчальні дисципліни у другому семестрі.
 
РЕЄСТРАЦІЯ НА МАГ-МАЙНОР
 
 
Телефон для довідок: 702-18-35 (додатковий 3-49)
Е-mail: chumak.anna@hneu.edu.ua
 
Вибір МАГ-МАЙНОР здійснюється за наданим переліком навчальних дисциплін.
 
Каталог «МАГ-МАЙНОРІВ» що пропонуються в 2018 - 2019 навч. рік.
 
І СЕМЕСТР
ІІ СЕМЕСТР
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Іноземних мов та перекладу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, французька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Іноземних мов та перекладу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, французька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Іноземних мов та перекладу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
                     Савицька Лариса Володимирівна
                     Іваніга Орина Валеріївна
                     Тарасенко Сергій Євгенович
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Іноземних мов та перекладу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
ВИКЛАДАЧ: Давидова Жанна Вадимівна
                     Савицька Лариса Володимирівна
                     Іваніга Орина Валеріївна
                     Тарасенко Сергій Євгенович
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Педагогіки та іноземної філології
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, німецька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  практичні   
ВИКЛАДАЧ:          Англійська:
Німецька:
Лещінська Ауріка Вікторівна
Французька

СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Педагогіки та іноземної філології
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, німецька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  практичні   
ВИКЛАДАЧ:          Англійська:
Німецька:
Лещінська Ауріка Вікторівна
Французька
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Бренд-менеджмент
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»)
КАФЕДРА: Економіки, управління підприємствами та логістики
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Маркетинг інновацій
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»)
КАФЕДРА: Економіки, управління підприємствами та логістики
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні

 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні / семінари
ВИКЛАДАЧ: Серпухов Максим Юрійович
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління Startup-проектами
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Менеджменту та бізнесу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції,  практичні
ВИКЛАДАЧ: 
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Підприємницької діяльності
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари

СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Управління соціальними комунікації
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні  
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Міжнародний В2В маркетинг
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки підприємства та менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління інноваціями
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки підприємства та менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
ВИКЛАДАЧ: Панчук Анастасія Сргіївна
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Бухгалтерського обліку
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
                     Клімов Андрій Віталійович
 
Блокчейн технології
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Блокчейн технології
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Банківської справи
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні / лабораторні
ВИКЛАДАЧ: Вовк В.Я.
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки та маркетингу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні 
                     Гронь Олександра Вікторівна
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Протидія фінансовим шахрайствам
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Фінансів
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінарпрактичні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління бізнес-процесами
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Менеджменту та бізнесу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції,  лабораторні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Планування проектної діяльності
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»)
КАФЕДРА: Комп’ютерних систем і технологій
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: WEB-дизайн
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»)
КАФЕДРА: Комп’ютерних систем та технологій
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Корпоративне управління
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Економіка» спеціалізація «Економіка підприємства»)
КАФЕДРА: Менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Інформаційних систем
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління діловою кар’єрою
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки та соціальних наук
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні, семінари
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки та соціальних наук
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
 
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Облік і оподаткування» магістерської програми «Облік і аудит»)
КАФЕДРА: Бухгалтерського обліку
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лабораторні
                     Пасенко Наталія Сергіївна
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління іміджем підприємства
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Поведінкова економіка
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки підприємства та менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні   
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Менеджмент персоналу
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки та соціальних наук
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари

СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економічної кібернетики
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
                      Чаговець Любов Олексіївна

СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Дизайн фірмового стилю
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»)
КАФЕДРА: Комп’ютерних систем і технологій
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Податкове планування
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Облік і оподаткування»)
КАФЕДРА: Оподаткування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Податковий облік та звітність
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціалізація «Оподаткування»)
КАФЕДРА: Оподаткування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Аудит державних фінансів
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економічного консалтингу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Судово-економічна експертиза
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економічного консалтингу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Інформатики та комп’ютерної техніки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Електронна комерція
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економічної кібернетики
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Статистики та економічного прогнозування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, українська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
                     Дериховська Вікторія Ігорівна
Методи та моделі прогнозування процесів
у зовнішньоекономічній діяльності
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Статистики та економічного прогнозування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
                     Бровко Ольга Іванівна
 
 
СТАТУС: Набір на 2018 – 2019 навч. рік
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Облік і оподаткування» магістерської програми «Облік і аудит»)
КАФЕДРА: Бухгалтерського обліку
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні   
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Іноземних мов та перекладу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: німецька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Іноземних мов та перекладу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: німецька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Педагогіки та іноземної філології
МОВА ВИКЛАДАННЯ: французька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  практичні   
ВИКЛАДАЧ:          Англійська:
Німецька:
Лещінська Ауріка Вікторівна
Французька

СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Педагогіки та іноземної філології
МОВА ВИКЛАДАННЯ: французька
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  практичні   
ВИКЛАДАЧ:          Англійська:
Німецька:
Лещінська Ауріка Вікторівна
Французька
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Міжнародний маркетинг
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Маркетинг»)
КАФЕДРА: Економіки та маркетингу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Маркетинг інновацій
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»)
КАФЕДРА: Економіки, управління підприємствами та логістики
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Міжнародний В2В маркетинг
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки підприємства та менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління інноваціями
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки підприємства та менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
ВИКЛАДАЧ: Панчук Анастасія Сргіївна
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Інтелектуальні методи в бізнесі
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні, семінари  
                     Степуріна Світлана Олександрівна
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Статистики та економічного прогнозування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні, семінари  
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Статистики та економічного прогнозування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні  
                      Аксьонова Ірина Вікторівна
                      Свидло Ганна Ігорівна
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Фінансова політика
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Управління фінансовими послугами
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
                     Остапенко Вікторія Миколаївна
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм крім студентів спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності»
КАФЕДРА: Економіки, управління підприємствами та логістики
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
                 Сігаєва Тетяна Євгенівна
 
Вартісно-орієнтоване управління фінансами
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Управління фінансовими послугами
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні
                     Давиденко Даря Олександрівна
 
Бізнес-етика та соціальна відповідальність маркетингу
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Бізнес-етика та соціальна відповідальність маркетингу
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки та маркетингу
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні
ВИКЛАДАЧ: Гронь Олександра Вікторівна
Правове забезпечення договірної роботи на підприємстві
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Правове забезпечення договірної роботи на підприємстві
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Правового регулювання економіки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари
ВИКЛАДАЧ: Сергієнко Валерій Вікторович
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Управління інтелектуальним капіталом у міжнародних відносинах
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Туризму
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
ВИКЛАДАЧ: Стрижак Олена Олегівна
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Туризму
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари / лабораторні
ВИКЛАДАЧ: Наумік-Гладка Катерина Георгіївна

СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Підготовка рукопису до видання
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Українознавства і мовної підготовки громадян
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
  Ходарєва І.М.
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм крім освітньої програми «Митна справа»
КАФЕДРА: Оподаткування
МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Інформаційні системи в бізнесі
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм 
КАФЕДРА: Інформаційних систем
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Акмеологія та андрогогіка
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Соціології і психології управління
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, практичні   
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Бізнес-курс російської мови
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Іноземні студенти
КАФЕДРА: Українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
МОВА ВИКЛАДАННЯ: російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Політичної економії
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари, ділова гра
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа»)
КАФЕДРА: Банківської справи
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні, лабораторні

СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари
                     Мацюцький Віктор Миколайович
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Власність та економічна влада
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Політичної економії
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні   
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Ділінгові операції банків
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Інформатики та комп’ютерної техніки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні, лабораторні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти спеціальності 122 "Компьютерні науки та інформаційні технології", 186 "Видавництво та поліграфія"
КАФЕДРА: Інформатики та комп’ютерної техніки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні, семінари
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні, практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Соціальна відповідальність
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Економіки підприємства та менеджменту
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні   
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Фінансів
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Казначейські операції
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Банківської справи
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні

СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Планування розвитку територій
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: туденти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Соціальне підприємництво
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Підприємницької діяльності
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, семінари
                     Яценко Катерина Анатоліївна

СТАТУС: Набір не здійснюється
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм
КАФЕДРА: Українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
 
СТАТУС: Набір не здійснюється
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: Візуалізація даних
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Студенти всіх освітніх програм (крім студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»)
КАФЕДРА: Комп’ютерних систем і технологій
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, лабораторні 
 
 
 
 
ПЕРЕЛІК МАГ-МАЙНОР НА 2017 / 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЕРЕЛІК МАГ-МАЙНОР НА 2016 / 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЕРЕЛІК МАГ-МАЙНОР НА 2015 / 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Кiлькiсть переглядів: 3771