Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем магістра у 2017 році

 
Спеціальність
Спеціалізація
(освітня програма)
Ліцензований обсяг
Код
Назва
Всього по ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Денна
Заочна
Всього
За спеціалізаціями
Всього
За спеціалізаціями
011
Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
50
25
25
25
25
051
Економіка
Економічна кібернетика
440
280
25
160
Економіка підприємства
65
65
Економіка і організація агробізнесу
10
Економіка і правове забезпечення бізнесу
10
Економічна теорія та економічна політика
10
Управління персоналом та економіка праці
55
80
Міжнародна економіка
65
5
Бізнес-статистика і аналітика
15
5
Прикладна економіка
15
Управління нерухомістю
10
5
061
Журналістика
Медіа-комунікації
50
25
25
25
25
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
245
120
85
125
110
Оподаткування
35
15
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінансовий менеджмент
295
175
35
120
20
Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання
100
60
Банківський менеджмент
20
20
Аналітика банківських процесів
20
20
073
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
650
420
100
230
25
Менеджмент інноваційної діяльності
30
25
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
50
25
Бізнес-адміністрування
50
50
Логістика
40
25
Адміністративний менеджмент
50
Управління фінансово-економічною безпекою
50
30
Управління проектами
25
25
Управління навчальним закладом
25
25
075
Маркетинг
Маркетинг
100
70
70
30
30
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
25
25
25
122
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
200
55
40
20
20
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
15
126
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
75
75
50
50
186
Видавництво та поліграфія
Технології електронних мультимедійних видань
30
30
30
242
Туризм
Туризм
100
65
65
35
35
281
Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
275
75
75
200
100
Державна служба
100
Всього
2460
1440
 
1020
 

 

Кiлькiсть переглядів: 4900