Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету

 імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем магістра у 2017 році

 
Спеціальність
Спеціалізація
(освітня програма)
Денна
Заочна
Код
Назва
Ліцензія всього
Ліцензія за спеціалізаціями
Ліцензія всього
Ліцензія за спеціалізаціями
011
Науки про освіту
Педагогіка вищої школи
25
25
25
25
051
Економіка
Економічна теорія
 
50
 
Економічна кібернетика
50
Економіка підприємства
 
100
 
Управління персоналом та економіка праці
420
75
20
20
Бізнес-статистика і аналітика
 
50
 
Міжнародна економіка
 
75
 
Прикладна економіка
 
20
 
061
Журналістика
Медіа-комунікації
25
25
25
25
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
225
175
20
20
Оподаткування
50
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
250
150
45
20
Банківська справа
100
25
073
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
420
100
230
Менеджмент інноваційної діяльності
30
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
50
Бізнес-адміністрування
50
150
Логістика
40
Адміністративний менеджмент
50
Управління фінансово-економічною безпекою
50
30
Управління проектами
25
25
Управління навчальним закладом
25
25
075
Маркетинг
Маркетинг
100
100
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
25
25
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні управляючі системи та технології
150
100
50
30
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
50
20
186
Видавництво та поліграфія
Технології електронних мультимедійних видань
30
15
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
15
242
Туризм
Туризм
50
50
50
50
281
Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
75
75
200
25
Державна служба
 
 
175
Всього
1795
 
665
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 3731