Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету
 імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем магістра у 2017 році
 
Спеціальність
Спеціалізація
(освітня програма)
Денна
Заочна
Код
Назва
Ліцензія всього
Ліцензія за спеціаліза-ціями
Ліцензія всього
Ліцензія за спеціаліза-ціями
011
Освітні, педагогічні науки
25
25
25
25
051
Економіка
Економічна теорія
 
50
 
50
 
100
 
420
75
20
20
 
50
 
 
75
 
 
20
 
061
Журналістика
25
25
25
25
071
Облік і оподаткування
225
175
20
Оподаткування
50
20
072
Фінанси, банківська справа та страхування
250
150
45
20
100
25
073
Менеджмент
420
100
230
30
50
50
150
40
Адміністративний менеджмент
50
Управління фінансово-економічною безпекою
50
30
25
25
25
25
075
Маркетинг
100
100
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
25
25
122
Комп’ютерні науки
130
130
70
70
186
Видавництво та поліграфія
30
30
242
Туризм
50
50
50
50
281
Публічне управління та адміністрування
75
75
200
25
Державна служба
 
 
175
Всього
1775
 
685
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 3966