Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем магістра у 2018 році

 
Спеціальність
Спеціалізація
(освітніьо-професійна програма)
Ліцензований обсяг
Код
Назва
Всього по ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Денна
Заочна
Всього
За освітніми програмами
Всього
За освітніми програмами
011
Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
50
20
20
30
30
028
Менеджмент соціокультурної діяльності
Подієвий менеджмент
50
30
30
20
20
051
Економіка
Економіка підприємства
440
260
70
180
70
Управління персоналом та економіка праці
50
70
Міжнародна економіка
70
40
Економічна теорія та економічна політика
10
Економічна кібернетика
25
Прикладна економіка
10
Бізнес-статистика і аналітика
25
061
Журналістика
Медіа-комунікації
50
25
25
25
25
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
245
145
100
100
70
Оподаткування
45
30
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
295
195
75
100
40
Банківська справа
75
30
Митний контроль
45
30
073
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
650
350
50
300
50
Менеджмент інноваційної діяльності
25
Міжнародний менеджмент
50
Бізнес-адміністрування
75
40
Логістика
25
20
Адміністративний менеджмент
30
25
Управління фінансово-економічною безпекою
55
30
Управління проектами
20
10
Управління навчальним закладом
20
25
075
Маркетинг
Маркетинг
100
50
50
50
50
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво
100
50
50
50
50
122
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
200
150
150
50
50
126
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
100
60
60
40
10
Бізнес-інформатика
30
186
Видавництво та поліграфія
Технології електронних мультимедійних видань
30
25
15
5
5
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
10
232
Соціальне забезпечення
Управління соціальними проектами
75
45
45
30
30
242
    Туризм
Туризм
100
60
60
40
10
Міжнародний туризм
30
281
Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
275
100
100
175
75
Державна служба
100
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
75
40
40
35
35
292
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
75
40
40
35
35
Всього
2910
1645
1645
1265
1265
 
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 10465