Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Нормативно-правова база підготовки здобувачів

Нормативно-правова база підготовки здобувачів

 
Починаючи з 1.09.2016 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів від 1 березня 1999 р. N 309.
 
Дозвіл на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за 11-ма науковими спеціальностями (переліку 2015 року) надано ХНЕУ ім. С. Кузнеця згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».
 
Відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266» з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017 р. № 53).
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює прийом вступників (осіб, які претендують на зарахування) до аспірантури і докторантури відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13.10.2016 р. № 1236, та Правил прийому до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2018 році (затверджених вченою радою Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця 23.12.2016 р. протокол № 4).
 
Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук можуть бути професіонали (співробітники) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які відповідають таким Вимогам. Вимоги до керівників здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідають кадровим вимогам, зазначеним у Додатку 12 до Ліцензованих умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 та у Постанові ККМУ № 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».
 
Розмір стипендії аспірантів і докторантів визначається Постановою КМУ № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення” від  28.12.2016 з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ від 25 січня 2017 року № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення»)
 
Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів визначається Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами. Разом з цим, на офіційному сайті МОН України оприлюднено проект нової Постанови КМУ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».
 
Вимоги до оформлення дисертацій, авторефератів та інших матеріалів, необхідних для захисту дисертацій викладені у збірниках:
Бюлетень ВАК України №5 -  2009 року.
 
Вимоги  до  оформлення  дисертацій затверждено наказом Міністерства освіти  і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».
 
Можливість академічної мобільності аспірантів регламентується Постановою Кабінету міністрів України № 579 від 12.08.2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» та роз'яснюється на сайті Міністерства освіти і науки України у «Роз’ясненні окремих пунктів Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».
 
Порядок присвоєння вчених звань визначається Постановою КМУ № 308 від 25 квітня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656».

 

Кiлькiсть переглядів: 3290