Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

2017-2018

Позиціювання ХНЕУ ім. С. Кузнеця

в національних та міжнародних рейтингах, 2017-2018 н.р.

 
Зовнішнє рейтингове оцінювання закладів вищої освіти є однією з форм підтвердження якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
 
Протягом 2017/2018 навчального року університет брав участь у між­народних та національних рейтингах і посів такі позиції:
 
QS EECA UNIVERSITY RANKINGS (Регіональний рейтинг країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії) – університет вперше увійшов до ТОП 200 (посівши 191+ місце серед 2 938 ЗВО регіону).
 
Міжнародний рейтинг U-Multirank:
інституціональний рейтинг вишів країн Європи – університет посів 379-те місце серед 925 європейських вишів, займаючи 7-ме місце серед 28 українських ЗВО;
галузеві рейтинги:
університет посів 56-те місце серед 133 європейських вишів, 2-ге місце серед 4 українських ЗВОв рейтингу за галуззю "Політичні науки";
107-ме місце серед 115 європейських вишів, 2-ге місце серед 3 українських ЗВО в рейтингу за галуззю "Освіта".
Профіль результативності ХНЕУ ім. С. Кузнеця в міжнародному рейтингу U-Multirank 2017 за групами оцінок:
"А" (дуже добре)– за відсотками випускників освітніх ступенів "бакалавр" і "магістр", які закінчили навчання у встановлений термін (показники критерію "Викладання і навчання"); за відсотками випускників освітніх ступенів "бакалавр" і "магістр", які знайшли свою першу роботу
в регіоні (показники критерію "Взаємодія з регіоном і внесок у регіональний розвиток");
"В" (добре) – за відсотком випускників освітнього ступеня "бакалавр" (показник критерію "Викладання і навчання"); відсотком бакалаврських програм з навчанням іноземною мовою (показник критерію "Орієнтація на міжнародний ринок освітніх послуг"); відсотком студентів, які проходили практику/стажування на підприємствах / в організаціях регіону (показник критерію "Взаємодія з регіоном і внесок у регіональний розвиток");
"С"(середній рівень)– за відсотком випускників освітнього сту­пеня "магістр" (показник критерію "Викладання і навчання"); результатами мистецької діяльності
з розрахунку на одного науково-педагогічного працівника (НПП) (показник критерію "Дослідження"); відсотком бакалаврських програм з навчанням іноземною мовою і студентською мобільністю (показники критерію "Орієнтація на міжнародний ринок освіт­ніх послуг"); за обсягами надходжень від співпраці з підприємствами та організаціями, розташованими в регіоні (показник критерію "Взаємодія з регіоном і внесок у регіональний розвиток").
 
Webometrics Ranking of World Universities (Рейтинг університетів світу за рівнем їхньої присутності в мережі) – 49-те місце в Україні серед 327 ЗВО, відповідно 6 311-те місце у світі серед більш ніж 27 000 ЗВО світу.
 
У рейтингу університетів за популярністю в Інтернеті UniRank (Рейтинг "4 InternationalColleges& Universities", "2018 UKRAINIAN UNIVERSITY RANKING") університет суттєво покращив свої позиції порівняно з мину­лим періодом і посів:
14-те місце серед 171 ЗВО України;
2-ге місце серед українських вишів (в галузі економічних наук);
2-ге місце серед ЗВО м. Харкова.
 
Рейтинг ЗВО України за даними наукометричної бази даних SciVerse SCOPUS – 98-ме місце серед 162 ЗВО.
 
Рейтинг "ТОП-200 Україна2018" – 52-ге місце.
 
Зарплатний рейтинг ЗВО України, який проводиться журналом "Гроші" (за економічними спеціальностями), – 6-те місце з 25 ЗВО України, що увійшли у ТОП.
 
Рейтинг вишів DOU 2018 (рейтинг ЗВО для отримання вищої освіти та роботи в ІТ-сфері в Україні) – 2-ге місце серед 17 кращих ЗВО України, що готують фахівців із ІТ-спеціальностей.
 
Консолідований рейтинг ЗВО України 2018 року 40-ве місце серед 237 ЗВО України; 7-ме місце серед ЗВО України східного регіону; 5-те місце серед кращих економічних ЗВО України; 7-ме місце серед кращих ЗВО Харкова та Харківської області.
 
За зазначеними рейтингами (окрім ТОП 200 Україна та рейтингу ЗВО України за даними НМБД SciVerse SCOPUS) університет покращив свої позиції порівняно з минулими періодами рейтингового оцінювання, що свідчить про збереження позицій та постійний розвиток університету за пріоритетними напрямами діяльності.
Кiлькiсть переглядів: 161