Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

2016-2017

Позиціювання ХНЕУ ім. С. Кузнеця

в національних та міжнародних рейтингах, 2016-2017 н.р.

 
Одним із напрямів зовнішнього визначення якості освітньої діяльності та якості освіти у вищих навчальних закладах є рейтингове оцінювання. Відповідно до цього відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку постійно проводиться робота з інформаційно-аналітичного забезпечення участі університету в національних та міжнародних рейтингах.
 
Протягом 2016/2017 навчального року університет брав участь у міжнародних та національних рейтингах і посів такі позиції:
 
Світовий рейтинг QS World University Rankings – університет не увійшов до ТОП – 1000 кращих університетів світу.
 
Позиції університету в Міжнародному рейтингу U-Multirank наведені в табл. 1.
 
Таблиця 1
 
Позиції університету в міжнародному рейтингу U-Multirank
 
Рейтинги U-Multirank
Рейтингове місце університету
1
2
U-Multirank: інституціональні рейтинги
- позиція в рейтингу "Дослідження і дослідницькі зв'язки" (Research and Research Linkages Ranking)
1 187 – 1 256-те місця серед 1 269 ВНЗ світу
- позиція в рейтингу "Співпраця в застосуванні знань" (Applied Knowledge Partnerships Ranking)
221-ше місце серед 422 ВНЗ світу
U-Multirank "Викладання і навчання: Освітні програми в галузі"
Галузь навчання "Комп'ютерні науки/інженерія"
(Computer science/engineering) (брав участь 451 ВНЗ світу)
- позиція в рейтингу за освітніми програмами факультету економічної інформатики: бакалаврат ("Комп'ютерні науки", "Видавничо-поліграфічна справа"), магістратура ("Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)", "Технології електронних мультимедійних видань", франко-українська програма "Бізнес-інформатика" (спільно з Університетом Ліон-2 ім. Люм'єр, Франція)
8-ме місце серед 96 ВНЗ світу (за галуззю "Комп'ютерні науки"), які увійшли до рейтингу
Галузь навчання "Економіка" (Economics) (брали участь 297 ВНЗ світу)
- позиція в рейтингу за освітніми програмами факультету економіки і права: бакалаврат ("Економіка підприємства", "Управління персоналом та економіка праці"), магістратура ("Економіка підприємства" (за видами економічної діяльності), "Управління персоналом та економіка праці")
29 – 30-те місця серед 54 ВНЗ світу (за галуззю "Економіка"), які увійшли·позиція в рейтингу за освітніми програмами до рейтингу
- позиція в рейтингу за освітніми програмами до рейтингу факультету міжнародних економічних відносин: бакалаврат ("Міжнародна економіка", "Економічна теорія"), магістратура ("Міжнародна економіка", "Економічна теорія")
Галузь навчання "Бізнес-дослідження" ("Business Studies")
(брав участь 501 ВНЗ світу)
- позиція в рейтингу за освітніми програмами факультету менеджменту і маркетингу: бакалаврат ("Менеджмент", "Маркетинг"), магістратура ("Бізнес-адміністрування", "Логістика", "Маркетинг", "Менеджмент інноваційної діяльності", "Менеджмент організацій і адміністрування")
26-те місце серед 135 ВНЗ світу (за галуззю "Бізнес-дослідження"), якіу війшли до рейтингу
- позиція в рейтингу за освітніми программами фінансового факультету: бакалаврат ("Фінанси і кредит"), магістратура ("Фінанси і кредит" (за спеціалізованими програмами), "Банківська справа", "Оподаткування")
44-те місце серед 135 ВНЗ світу (за галуззю "Бізнес-дослідження"), які увійшли до рейтингу
- позиція в рейтингу за освітніми програмами факультету консалтингу і міжнародного бізнесу: бакалаврат ("Облік і аудит", "Міжнародний бізнес"), магістратура ("Облік і аудит", "Управління фінансово- економічною безпекою")
69-те місце серед 135 ВНЗ світу (за галуззю "Бізнес-дослідження"), якіувійшли до рейтингу
- позиція в рейтингу за освітніми програмами факультету міжнародних економічних відносин: бакалаврат ("Менеджмент" (освітньо-професійна програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")), магістратура ("Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")
72-ге місце серед 135 ВНЗ світу (за галуззю "Бізнес-дослідження"), які увійшли до рейтингу
 
Webometrics Ranking of World Universities (Рейтинг університетів світу за рівнем їх присутності в мережі) – 59-те місце серед 342 ВНЗ України, відповідно 6 021-ше місце у світі серед 26 286 ВНЗ світу.
 
Рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті (Рейтинг "4 InternationalColleges& Universities", "Top Universities in Ukraine 2017") – університет посів 25-те місце серед 147 ВНЗ України.
 
Глобальний рейтинг "Transparent Ranking Top Universities by Google Scholar Citations" – 2 722-ге місце у світі (серед 4 448 ВНЗ світу) з кількістю цитувань у Google Scholar 4 746.
 
Рейтинг ВНЗ України за даними НМБД SciVerse SCOPUS – 92-ге місце серед 136 ВНЗ.
 
"Топ 200 Україна" за 2017 рік – 51-ше місце.
 
Зарплатний рейтинг ВНЗ України, який проводиться журналом "Гроші" (за економічними спеціальностями), – 16-те місце з 25 ВНЗ України.
 
Топ-50 вишів України за оцінками роботодавців за рейтингом газети "Фокус" – 44-те місце.
 
Рейтинг ВНЗ "DOU" за 2017 рік (рейтинг ВНЗ для отримання вищої освіти та роботи в ІТ-сфері в Україні) – 4-те місце серед ВНЗ України, що готують фахівців із ІТ-спеціальностей.
 
Консолідований рейтинг ВНЗ України – 54 – 55-те місце серед 288 ВНЗ України.
 
За зазначеними рейтингами (окрім ТОП 200 Україна та відповідного консолідованого рейтингу ВНЗ України) університет покращив свої позиції порівняно з минулими періодами рейтингового оцінювання, що свідчить про збереження позицій та постійний розвиток університету за пріоритетними напрямами діяльності.
Кiлькiсть переглядів: 162