Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Участь у міжнародних організаціях

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 
Університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами близького та далекого зарубіжжя з метою організації спільних навчальних програм задля опанування нових компетентностей фахівців, організації спільних науково-дослідних проектів, обміну студентами, аспірантами і викладачами, участі у про­ектах культурного спрямування. Серед закордонних ВНЗ партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є університети та освітні організації з багатьох країн, а саме: Австрії, Франції, Росії, Польщі, Румунії, Німеччини, Чехії, Білорусі, Швеції, Китаю, Італії, Канади, США та ін.
 
Кiлькiсть переглядів: 14390