Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Джон Стюарт Мілль

Джон Стюарт Мілль (John Stuart Mill)

 
Успішне підприємництво вимагає
двох абсолютно різних якостей:
скрупульозності і ентузіазму
Джон Стюарт Мілль
 
Біографія. Джон Стюарт Мілль народився 20 травня 1806 року в Лондоні в родині Джеймса і Гаррієт Miлль. Це була велика сім'я, в якій він був найстаршим з дев'яти братів і сестер. Джон Мілль почав в три роки займатись вивченням грецької мови, в шість років був автором самостійних історичних праць.
 
Джон Мілль в 12 років почав вивчати вищу математику, логіку і політичну економію.
 
У 1820 році Джон Мілль здійснив подорож у південну Францію. Під час поїздки він познайомився з французьким суспільством, з французькими економістами і громадськими діячами. Після подорожі Джон Мілль проявив інтерес до континентального лібералізму.
 
Джон Мілль одружився з міс Тейлор після 20 років знайомства. Через сім років шлюбу міс Тейлор померла.
 
Останні роки свого життя він провів з млина в своєму будинку у Франції, продовжуючи працювати над рукописами, деякі з яких були опубліковані після його смерті.
Джон Мілль помер в травні 1873 року.
 
Академічна діяльність та професійне визнання. У 1822 році Джон Мілль з іншими молодими людьми, послідовниками Бентама, створив гурток, названий "утилітарним суспільством".
 
У 1830 році Джон Мілль написав невелику книгу "Essays on some unsettled Questions in Political Economy». Яка включає в себе все оригінальне, створене Джоном Міллем в області політичної економії.
 
У цей час відбуваються зміни в житті Джона Мілля, які так яскраво він описав у своїй «Автобіографії». В результаті яких, Джон Мілль був звільнений від впливу Бентама, втратив свою стару віру у всемогутність розумового елементу в приватному та суспільному житті. Знайомство з вченням сенсімоністів похитнуло його стару віру в добробут суспільної системи, заснованої на приватній власності і вільній конкуренції.
 
З 1865 року він працює в якості політика. Джон Мілль був представником Вестмінстерського округу в палаті громад. Працюючи в палаті, він у своїх виступах підкреслював про необхідність енергійних дій для допомоги ірландським фермерам; виступав за виборче право для жінок – ці його ідеї були частково реалізовані в Representation of the People Act 1867.
 
У 1868 році він зазнав поразки в нових виборах, що було викликано його публічною заявою про прихильність відомому атеїстові Бредлі.
 
Після смерті Джона Мілля опублікувано його «Autobiography» (1873) і «Chapters on Socialism» («Fortnightly Review», 1872).
 
Наукова діяльність. У 1843 році Джон Мілль опублікував «А System of Logic» – найоригінальніша його праця.
 
У 1848 році Джон Мілль опублікував «Principles of Political Economy».
 
Джон Мілль вивчав питання філософії, політики, економіки і літератури. Його дослідження були опубліковані в журнальних статтях. Одним з досягнень Джона Мілля був радикальний журнал «London and Westminster Review», який видавався протягом багатьох років.
 
Джон Мілль з 1841 року листувався з Огюстом Контом, філософські та соціологічні погляди якого значно вплинули на Мілля.
 
  
 
Одна з філософських праць Джона Мілля це «Система логіка».  Логіка, на думку Мілля, є теорія доказів.
 
Головним в теорії Джона Мілля є розробка теорії індукції. Він визначає чотири методи, за допомогою яких індуктивним методом може бути встановлена причина даного явища: метод згоди, відмінності, залишків та пов'язаних з ними змін. Але Джон Мілль не належить до прихильників необмеженого індуктивного методу, як більшість англійських філософів емпіричної школи. Навпаки, на думку Мілля, найпотужніший інструмент для відкриття істини є дедуктивний метод.
 
З соціологічних праць Джона Мілля найбільша за величиною – «Підстави політичної економії». Сильний вплив на його дослідження мали Огюст Конт і школа французьких соціалістів Сен-Сімона і Фур'є.
 
Вчителі Джона Мілля – Д. Рікардо і Т. Мальтус. Він залишається вірний своїм головним вчителям і приймає всі важливі теорії Л. Рікардо – його теорії вартості, заробітної плати, ренти, – і в той же час, відповідно Т. Мальтуса, визнає небезпеку необмеженого відтворення населення. Мілль доповнює теорію міжнародної торгівлі, вартості товару Д. Рікардо. Під впливом французьких соціалістів Мілль визнав перехідний характер необмеженої конкуренції і приватної власності.
 
Джон Мілль велику увагу приділяє законам політичної економії. Він аналізує закони виробництва, які існують незалежно від нашої волі, і принципи розподілу, що визначаються бажаннями і думками одних і тих же людей і змінюються в залежності від характеристик соціального суспільства, так що принцип розподілу не потрібен, що характерно законам першої категорії.
 
Поділ принципів політичної економії на постійні і історично змінювані сам Джон Мілль визнав як своє головне досягнення в області економічної науки.
 
Як правило, сила Мілля не створювати нові і оригінальні ідеї, він був талановитим і яскравим систематизатором і популяризатором, і це пояснює успіх його робіт.
 
Найвідоміші наукові праці Дж. Мілля.
 
 1. John Stuart Mill. The Subjection of women. –1869. – 62 р.
 2. John Stuart Mill. Considerations on Representative Government. –  1861. – 220 р.
 3. John Stuart Mill. An Examination of sir W. Hamilton's Philosophy. – 1865. – 122 р.
 4. John Stuart Mill. Utilitarianism. – 1861. – 135 р.
 5. Міл, Джон Стюарт. Про свободу: Есе / Пер. з англ. – К: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. – 463 с.
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність Дж. Мілля.
 
 1. Аникин А. В. Джон Стюарт Милль. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А. В. Аникин. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1975. – 384 с. 
 2. Блауг М. Джон Стюарт Милль. Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect / М. Блауг. – М.: Дело, 1994. – 627 с. 
 3. Блауг М. Милль, Джон Стюарт: 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past / М. Блауг. – СПб.: Экономикус, 2008. – 352 с. 
 4. Дроздов В. В. Джон Стюарт Милль. Всемирная история экономической мысли: В 6 томах / Гл. ред. В. Н. Черковец. – М.: Мысль, 1988. – Т. II. – 574 с. 
 5. Субботин, А. Л. Джон Стюарт Милль об индукции [Текст] /А. Л. Субботин ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2012. – 76 с. 
 6. Туган-Барановский М. И. Д. С. Милль: Его жизнь и учёно-литературная деятельность / М. И. Туган-Барановский. – СПб.: Тип. об-ва «Общественная польза», 1892. – 88 с.
Кiлькiсть переглядів: 1271