Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Джеймс Едуард Мід

Джеймс Едуард Мід (James Meade)

 
Теорія міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу Дж.Е. Міда «є біблією кожного торгового економіста»…
Марк Блауг
(американський і англійський економіст голландського походження, відомий історик економічної думки)
 
Біографія. Джеймс Едвард Мід (Meade, James) (1907-1995), британський економіст, отримавший у 1977 році Нобелівську премію по економіці «за першопрохідницький внесок в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу». Народився в Суонидже (графство Дорсет) 23 червня 1907 році. Основними предметами в Лэмбрук-скул і Мальверн-коледжі, де він навчався відповідно з 1917 по 1921 р. та з 1921 по 1926 р., були латинська і грецька мови, так само як і в Оріел-коледжі в Оксфорді. Тільки в 1928 р., коли Джеймс Едвард перейшов у новостворену в Оріел-коледжі школу філософії, політики та економіки, він почав вивчати економічні науки. Його цікавість до цих наук була викликана «безглуздим і шкідливим», як він це називав, рівнем безробіття в Британії в період між війнами, а також впливом його «коханої, але кілька ексцентричної тітки, старої діви». Вона була послідовницею майора Дугласа, англійського економіста, який розвивав теорію, що хвороба сучасного господарства викликана недостатньою купівельною спроможністю. Хоча заняття економікою швидко послабили його віру в ідеї Дугласа, але не підірвали його інтересу до розробки політики, спрямованої на поліпшення економічного добробуту. Закінчив Оксфордський університет в 1930 році, навчався в аспірантурі у Кембриджському університеті, де Мід входив до групи економістів (Р. Кан, Дж. Р. Стоун, П. Сраффа та ін.), які називали себе “Коло” (“Circus”) й були прихильниками й послідовниками економіста Дж.М.Кейнса. Мід, активний учасник «кейсіанської революції», 1936 р. опублікував книгу «Вступ до економічного аналізу й економічної політики», в якій подано систематизований виклад теорії Дж. М. Кейнса. На протязі 1931-1937 р. вчений займається викладацькою діяльністю й продовжує цікавитися проблемами безробіття й міжнародними економічними проблемами.  Працював у Хартфорд-коледжі Оксфордського університету.
 
У 1937 році Джеймс Едвард Мід стає редактором економічного журналу під назвою «Світовий економічний огляд» («World economic survey»). Джеймс повертається до Великобританії після початку Другої світової війни, отримавши направлення радника уряду з економіки. Під час війни під керівництвом Кейнса брав участь у розробленні таких проектів, як МВФ і ГАТТ, відразу після закінчення війни стає радником лейбористського уряду. На протязі 1947–1957 років Джеймс Мід стає професором Лондонської школи економіки, а з 1957–1968 – є професором Кембриджського  університету. Навіть після свого виходу у відставку Джеймс Едвард продовжує активну наукову діяльність. Працював в економічному відділі Кабінету міністрів. Протягом року (1980-1981) працював президентом Міжнародного атлантичного економічне суспільства. Помер Джеймс взимку, 22 грудня 1995 року в Кембриджі.
 
Академічна діяльність та професійне визнання. Джеймс отримує популярність за рахунок своїх робіт по розрахунку національного доходу, по проблемам зайнятості, міжнародної торгівлі, митних союзів та тарифів, розподілу доходів, ціноутворення, оподаткування.
 
Джеймс Мід був удостоєний Нобелівської премії в 1977 році за "Новаторський внесок в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу».
 
Джеймс Мід був активним учасником багатьох авторитетних національних та міжнародних наукових об'єднань та організацій, був обраний головним редактором  економічного журналу «Світовий економічний огляд» («World economic survey») (1937 р.), стає почесним членом Лондонської школи економіки в Оксфорді, коледжу Христа Кембриджського університету, а також Бельгійского королівського товариства політичної економії, Американської економічної асоціації та Американської асоціаціі сприяння розвитку наук, був обраний президентом Міжнародного атлантичного економічне суспільства.
 
Наукова діяльність. Джеймс Мід разом з ДЖ. Стоуном брав участь в розробці системи підрахунку національного доходу Сполученого Королівства. Тоді ж Мід брав участь у виробленні післявоєнного економічного і зовнішньополітичного курсу Великобританіі. Допомагав підготувати уряду Білу книгу 1944 р по політиці зайнятості, в якій формулювалося зобов'язання уряду вжити заходів до підтримання в післявоєнний період низького рівня безробіття. Під керівництвом Дж.М. Кейнса Мід працював також в групі, яка розробляла проблеми перебудови міжнародної фінансової і торгової систем шляхом створення Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Генеральної угоди по тарифам і торгівлі (ГУТТ). У період із 1945-1957 р. написав працю «Теорія міжнародної економічної політики», в якій він спробував об'єднати кейнсіанську і класичну економічну теорії. Розробляючи цілісну теорію міжнародної торгівлі, Мід з'єднав свої теоретичні інтереси з прагненням запропонувати ефективні інструменти політики міжнародної торгівлі. У центрі його уваги була політика стабілізації відкритою економіки і зокрема умови існування рівноваги між внутрішньою економікою і зовнішньоторговельними операціями. Виявив можливі протиріччя між балансом зовнішньої торгівлі і рівновагою сукупного внутрішнього попиту, з одного боку, і сукупної пропозиції, з іншого, при наявності фіксованих курсів валют. У першому томі своєї праці під назвою «Платіжний баланс» Мід спробував уявити модель «економіки нейтральної», в якій змінні величини реагували б на автономні зміни, а потім модифікувати її в модель, придатну для аналізу впливів загальних політичних змін (фіскальної і монетарної політики) і «регулювання цін» на зайнятість і платіжний баланс. У другому томі під назвою «Торгівля і добробут»  досліджував умови, при яких втручання в міжнародну торгівлю сприяє збільшенню добробуту як окремих країн, так і груп всередині країн і, відповідно, зростання загального обсягу світового виробництва. Книга відображала переконання Міда, що економіка повинна розвиватись як наука, орієнтована на практичне використання в політиці.  Розвиток європейської інтеграції в другій половині 50-х рр. спонукали Міда спеціально зайнятися проблемами митних союзів. В рамках економічної теорії добробуту він здійснив аналіз митних союзів і тарифів в умовах, коли досконала конкуренція не веде до потенційної максимізації добробуту. Внесок Міда в дослідження цих проблем полягав, по-перше, в комплексному розгляді вигод і втрат, що походять від змін в кількостях споживаних товарів, викликаних змінами цін в рамках митних союзів. По-друге, Мід сформулював проблему митних союзів термінологічно в рамках теорії загальної рівноваги для світової економіки в цілому. З початку своєї діяльності Мід цікавився балансом між ефективністю і рівністю. Після закінчення Другої світової війни написав роботу «Планування і механізм ціноутворення: ліберальне соціалістичне рішення», присвячену ефективності системи вільного ринку та критиці державного регулювання, введеного в післявоєнний період в британській економіці.
 
Найвідоміші наукові праці Дж. Е. Міда.     
                   
 1. Meade, J. E. 1936. An Introduction to Economic Analysis and Policy. Oxford: Clarendon Press.
 2. Meade, J. E. 1944. National Income and Expenditure. Oxford University Press, London.
 3. Meade, J. E. 1951. The Theory of International Economic Policy. London: Oxford University Press.
 4. Meade, J. E. 1951. The Balance of Payments. Meade, J. E. 1952. Geometry of International Trade. London: George Allen & Unwin.
 5. Meade, J. E. 1955. Trade and Welfare. London: Oxford University Press.
 6. Meade, J.E. 1955. 1980. The Theory of Customs Unions. Greenwood Press.
 7. Meade, J. E. 1958. The Control of Inflation. Cambridge University Press.
 8. Meade, J. E. 1965-1976. Principles of Political Economy. London: George Allen & Unwin.
 9. Meade, J. E. 1964. Efficiency, Equality and the Ownership of Property. London: George Allen & Unwin.
 10. Meade, J. E. 1982. Wage-fixing. London: Unwin Hyman, London. Meade, J. E. 1986. Alternative Systems of Business Organization and of Workers' Remuneration. London: Unwin Hyman.
 11. Meade, J. E. 1989. Agathotopia: The Economics of Partnership. Aberdeen: Aberdeen University Press.
 12. Meade, J. E. 1993. Liberty, Equality, & Efficiency: Apologia Pro Agathotopia Mea. Washington Square, NY: New York University Press.
 13. Meade, J. E. 1995. Full employment regained. Cambridge University Press.
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність Дж. Е. Міда.
 
 1. Lindbeck, Assar, (ed.) 1992. The Meaning of "Internal Balance" Nobel Lectures, Economics 1969-1980, Singapore: World Scientific Publishing Co. Retrieved April 24, 2008.
 2. Biography of James Edward Meade (1907-95). The Concise Encyclopedia of Economics.
 3. Fleming, J. Marcus. 1951. On Making the Best of Balance of Payments Restrictions on Imports. Economic Journal 61: 48–69.
 4. Johnson, Harry G. 1978. James Meade’s Contribution to Economics. Scandinavian Journal of Economics 80: 64–85.
 5. Keynes, John Maynard. 1930. A Treatise on Money. 2 vols. London: Macmillan.
 6. Keynes, John Maynard. 1936. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan.
 7. Vines, David. 1987. Meade, James Edward. In The New Palgrave Dictionary of Economics, eds. John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman, vol. 3, 410–417. London: Macmillan.
Кiлькiсть переглядів: 890