Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Ірвінг Фішер

Ірвінг Фішер (Irving Fisher)

 
Фішер був письменник і педагог разючого світогляду та енергії, чиї роботи виділяються незвичайною ясністю викладу
М. Блауг, відомий економіст та історік екомічної думки
(з бібліографічного словника,присвяченого економістам минулого та теперішнього часів
«Great Economists Before Keynes: A Introduction to the Lives and Works of 100 Economists of the Past», 1986 р.)
 
Біографія. Ірвінг Фішер народився 27 лютого 1867 р. у м. Согертіс шт. Нью-Йорк, США у родині священика. У 1884 р. вступив до Єльського університету (Yale University, Нью-Гейвен, шт. Коннектікут), де досяг значних успіхів у навчанні та отримав ряд премій, особливо в математиці. Глибокий вплив на Фішера справив Уіллард Гіббс (відомий американський фізик, 1839-1903 рр.), що викладав йому математику та  викладач економіки  Уільям Самнер (американський соціолог та економіст, професор Єльського університету, 1840-1910 рр.), які й навели Фішера на думку про поєднання цих двох наук. У 1888р. отримав ступінь бакалавра, а у 1891р. отримав ступінь доктора економічних наук. Після закінчення навчання, він продовжив вивчати економіку та математику в Парижі та Берліні.
 
Повернувшись з Європи, став викладачем математики у Єльському університеті, а з 1895 р. викладав на економічному факультеті, у ті часи отримав міжнародне визнання у якості автора надзвичайної за оригінальністю докторської дисертації «Математичне дослідження теорії вартості та цін» (Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices, 1892 р.). У 1898 р. Фішер отримав ступінь професора, та заслуженого професора у 1935 р. Він залишався у Єлі до виходу на пенсію у 1935 р., також був директором фонду Remington Rand (нині – Rand Corporation), засновником та президентом асоціації досліджень з євгеніки, Ліги за грошову стабільність та Економічного суспільства, Американської статистичної асоціації та десятків інших компаній та агентств.
 
С 1890 до 1910 рр. Фішер був редактором «Yale Review» та приймав активну участь у діяльності великої кількості наукових товариств, інститутів та благодійних організацій. На етапі історичного розвитку економетрики він був одним з її головних прихильників. Що ж стосується його інтересів, Фішер приділяв особливу увагу пропаганді тверезості, євгеніці, суспільному здоров’ю і справі мира в усьому світі. Він був нагороджений премією Нью-Йоркського медичного товариства (New York Medical Society) за винахід намету для лікування страждаючих на туберкульоз. Крім того, Фішер був плідним письменником і журналістом, працював над безліччю технічних книг та статей, цікавився проблемою Першої світової війни, процвітання у 20-х роках минулого століття та послідуючою за ним депресією 30-х років.
 
Він помер 29 квітня 1947 р. у Нью-Йорку, у віці 80 років. 
 
Академічна діяльність та професійне визнання. Фішер був одним з видатних економістом неокласичного напряму. Він був одним з перших, хто розробив кількісну теорію грошей. У своїх працях він також розглядав такі напрямки як: теорію споживчої поведінки капіталу і відсотка та вніс свій внесок у галузі економічної статистики.
 
Застосовування математичних методів в економічній теорії, дозволило йому об'єднати теорію з методами кількісного аналізу. У своїх творах він розробив і класифікував сотні формул піддавши їх різноманітним перевіркам. Практично всі сучасні дослідження в області індексів спираються на його монументальний аналіз. Модель Фішера показує обмеження, з якими стикаються споживачі коли вони роблять вибір між споживанням і заощадженням.
 
Що до академічної діяльності Фішера, то у 1893-1935 роках викладав в Єльському університеті, з 1898 року в якості професора. Був президентом Економетричного суспільства (1931-1934), президентом Американської економічної асоціації в 1918 році. Залишив ряд значних робіт з теорії статистики, загальної економічної рівноваги, граничної корисності, але найважливіший внесок був внесений ним в теорію грошей. Вивів «рівняння Фішера» і «рівняння обміну».
 
Наукова діяльність. Найважливіша заслуга Фішера полягає в тому що він привернув увагу громадської думки до загострюється проблем цін і інфляції. Його трактування капіталу і відсотка поклала основу для розробок і досліджень великого числа послідовників. Він по праву називався одним з основоположників неокласичної кількісної теорії грошей. Безсумнівно хто зараз більш тонко трактує і досліджує розглянуті раніше і запропоновані Фішером інтерпретації деяких моментів економічної теорії багато в чому спираються на його положення і розглядають їх як основні.
 
Фішер розвинув теорію грошей в дусі класичної політекономії, внісши в неї необхідні поправки, які логічно випливали з розвитку чекового обороту в грошовому обігу першої чверті XX ст. Основні постулати кількісної теорії були одягнені у Фішера в строгу математичну форму, зручну для статистичного аналізу (трансакційний варіант Фішера). Фішер вивів формулу «рівняння обміну» товарів на гроші, що встановила купівельну силу грошей. З рівняння обміну випливало, що кількість товарів, помножене на ціни, дорівнює кількості грошей, помноженому на швидкість обігу. Ці чотири величини пов'язані між собою, і кожна з них визначається трьома іншими. Звідси випливає, що товарні ціни, які висловлюють купівельну силу грошей, змінюються: прямо пропорційно кількості грошей; прямо пропорційно швидкості обігу; обернено пропорційно кількості які брали участь в обміні товарів.
 
У своїй роботі з теорії відсотка Фішер трактував відсоток не як окремий дохід, а як аспект всіх доходів, будь то заробітна плата, рента або прибуток, як сполучна ланка між капіталом і доходом. Серед факторів, що впливають на величину відсотка, їм виділялися наступні: «нетерпіння» (перевагу справжніх благ), продуктивність, а також такі характеристики економічних процесів, як ризик і невизначеність. Процес формування капіталу розглядається Фішером як процес заощадження з подальшим вкладенням накопичених коштів в різні інвестиційні проекти. Тут він досліджував проблеми існування різних інвестиційних можливостей, використовуючи алгебраїчні співвідношення і графічний метод, заснований на апараті кривих байдужості і кривих бажання.
 
Особливо значний внесок Фішера в області статистики. Він зазначив, наприклад, особливий характер впливу будь-якого зсуву в економіці на економічну змінну, оскільки такий вплив зазвичай виходить за межі самої змінної. Цей висновок доводить, що він розглядав статистику не просто як зручний інструмент, але як складову частину економічного аналізу. У книзі "Складання індексів" він розробив і класифікував сотні формул, піддавши їх різноманітним перевіркам. Практично всі сучасні дослідження в області індексів спираються на його воістину монументальний аналіз.
 
Найвідоміші наукові праці І. Фішера.
 
 1. Fisher I. Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices / Irving Fisher - Paperback,1892.
 2. Fisher I. The Nature of Capital and Income / Irving Fisher -  London: Pickering & Chatto, 1906
 3. Fisher I. The Purchasing Power of Money / Irving Fisher - New York: The Macmillan Co., - 1911
 4. Fisher I. Elementary Principles of Economics / Irving Fisher - New York : The Macmillan company, 1912 – 587 p.
 5. Fisher I. Stabilizing the Dollar / Irving Fisher - Cullen Press, 1920 - 356 p.
 6. Fisher I. The Theory of Interest / Irving Fisher – The Macmillan Company – New York, 1930 - XXVII, 566 p.
 7. Fisher I. Stamp Scrip / Irving Fisher - New York; Adelphi Company; Publishers, 1933
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність І. Фішера.
 
 1. Блауг М. Теория процента Фишера // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — М.: Дело, 1994. — С. 488-499. — XVII, 627 с. — ISBN 5-86461-151-4.
 2. Блауг М. Фишер, Ирвинг // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2008. — С. 317-322. — 352 с. — (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). — 1 500 экз. — ISBN 978-5-903816-01-9.
 3. Фишер Ирвинг / Абрамишвили Г. Г. // Ульяновск — Франкфорт. — М. : Советская энциклопедия, 1977. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров; 1969—1978, т. 27).
 4. Шумпетер Й. Глава 8. Ирвинг Фишер (1867—1947) // Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса = Ten Great Economists: From Marx to Keynes. — М.: Институт Гайдара, 2011. — С. 306-327. — 400 с.
 
Кiлькiсть переглядів: 1568