Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Міжнародні програми академічної мобільності

Поточні конкурси програми Еразмус+:

КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця /
Key Action 1: Learning Mobility of Individuals
 
Студенти, аспіранти, адміністративні працівники та викладачі університету мають можливість отримати стипендії в рамках програми Еразмус+: KA1 на навчання/cтажування в таких університетах:
 
ФРАНЦІЯ
 
Університет Ліон 2 (м. Ліон) - (Deadline - 30 квітня 2016 року)
14 cтудентів (бакалаври, магістри) та 9 викладачів і адміністративних працівників протягом академічного року.
 
Перелік документів, що необхідно подати для участі у програмі кредитної мобільності ХНЕУ- LYON2
 
  1. Навчальний план, в якому вказано учбовий семестр, протягом якого студент планує брати участь у програмі кредитної мобільності, та дисципліни, які повинні вивчатися у ХНЕУ ім. С. Кузнеця протягом цього семестру, і дисциплін, які заплановано до вивчення у LYON2.
  2. Сертифікат, що засвідчує рівень знання іноземної мови (наприклад: TOEFL, IELTS, CERF, etc.) або лист оцінювання мовних навичок, що можна отримати у ХНЕУ ім. С. Кузнеця після проходження відповідного тестування на кафедрі іноземних мов (відповідальна особа: Борова Тетяна Анатолієвна).
  3. Резюме українською та французькою/англійською мовами. Для складання резюме бажано використовувати Europass Format for CV https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents.
  4. Рекомендаційний лист від кафедри, на якій навчається студент.
  5. Мотиваційний лист, в якому необхідно стисло викласти основні мотиви, мету та довгострокові цілі участі у програмі обміну. http://university.which.co.uk/advice/personal-statements/10-things-to-put-in-your-personal-statement
 
УВАГА! Для участі аспірантів, співробітників та викладачів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця у програмах академічної мобільності обов’язковим є встановлення попереднього контакту із приймаючим професором / кафедрою / науковим центром / неакадемічним підрозділом. Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю викладача чи співробітника Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (підрозділ міжнародних проектів може надати консультаційну допомогу).
 
З усіма питаннями щодо подання заявок на участь у програмі мобільності просимо звертатися  у підрозділ міжнародних проектів університету.
 
Проекти, стипедії, гранти на 2016 рік
 
Контакти:
Відповідальна за академічну мобільність
Олена Шестакова
international@hneu.net
 
СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ Simon Kuznets KhNUE International projects department
Facebook
 
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
 
Description http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/about-programme.html
Opportunities for studentshttp://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
Opportunities for staff: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htm
Opportunities for trainees: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm
Opportunities for Master's Students: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
Кiлькiсть переглядів: 5314