Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформація про видання

Управління розвитком
 
Сайт збірника наукових праць «Управління розвитком»
 
Вимоги до оформлення статей у збірник наукових праць «Управління розвитком»
 
У збірнику наукових праць «Управління розвитком» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.
 
Збірник наукових праць «Управління розвитком» внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747).
 
Збірник наукових праць «Управління розвитком» виходить щоквартально. Починаючи з 2015 року він індексується в таких наукометричних базах даних, як:
 
 
RePEc
 
 
та інших.
 
Докладну інформацію дивиться на сайті журналу md.hneu.edu.ua
 
Головний редактор – докт. екон. наук, професор В. С. Пономаренко.
Заступник головного редактора – докт. екон. наук, професор А. А. Пилипенко.
Науковий редактор – докт. екон. наук, професор І. В. Гонтарева.
 
Адреса: Україна, 61166, м. Харків, просп. Наука, 9-А.
Тел.: (057) 702-03-04 – гол. редактор.
(057) 758-77-04 – редакція.
E-mail: md@hneu.edu.ua

 

Кiлькiсть переглядів: 23868