Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформаційний пакет

ЗМІСТ

 
1. Інформація про заклад
1.1. Назва і адреса
1.2. Академічний календар
1.3. Адміністрація закладу
1.4. Загальний опис закладу
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад
1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)
1.7. Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
1.8. Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання
1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам
1.10. Координатори ЄКТС від університету
 
2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис
2.1. Кваліфікація, що присвоюється
2.2. Доступ до подальшого навчання
2.3. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС
2.4. Кінцеве екзаменування
2.5. Вимоги до екзаменування та оцінювання
2.6. Практична підготовка
 
3. Факультети
3.1. Факультет економіки і права
 
4. Загальна інформація для студентів
4.1. Вартість проживання
4.2. Житло
4.3. Харчування
4.4. Медичне забезпечення
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами
4.6. Страхування
4.7. Фінансове забезпечення студентів
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл)
4.9. Умови для навчання
4.9.1. Віртуальний 3D тур по університету
4.9.2. Бібліотека
4.10. Міжнародні програми
4.11. Практична інформація для мобільності студентів
4.12. Мовні курси
4.13. Умови для занять спортом
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля
4.15. Студентські організації
Кiлькiсть переглядів: 22860