Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформація про видання

Економіка розвитку

Вимоги до оформлення наукових статей у журнал «Економіка розвитку»
Сайт журналу
 
«Економіка розвитку» – міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей із широким спектром охоплення проблем, пов'язаних із забезпеченням випереджального зростання світової та національної економіки. Призначення журналу полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та розповсюдженні адресованої до читача інформації. Науковий журнал «Економіка розвитку» внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук (поновлено в Переліку 12.05.2015 р., додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України №528).
 
«Економіка розвитку» публікує статті теоретичної та практичної спрямованості, показуючи при цьому, як результати наукових досліджень можуть сприяти більш ефективному вирішенню актуальних з практичної точки зору економічних проблем. Науковий журнал «Економіка розвитку» є журналом із відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувача або його установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу.
 
Журнал індексується в багатьох бібліографічних та наукометричних базах даних, таких, як:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
та інших.
 
Журнал видається щоквартально. Докладну інформацію дивіться на сайті журналу ed.ksue.edu.ua
 
Головний редактор – докт. екон. наук, професор В. С. Пономаренко.
Заступник головного редактора – докт. екон. наук, професор А. А. Пилипенко.
Науковий редактор – докт. екон. наук, професор І. В. Гонтарева.
 
Адреса: Україна, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А.
Тел.: (057) 702-03-04 – гол. редактор.
(057) 758-77-04 – редакція.
E-mail: ed@hneu.edu.ua

 

Кiлькiсть переглядів: 21448