Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Інформаційний лист "Стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених"

Інформаційний лист "Стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених"

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 246-38-08, факс (044) 246-38-04, e-mail: dlan@mon.gov.ua
 
26.01.2011 6/1-220__
 
На №______ від _________
 
Проректорам з наукової роботи
вищих навчальних закладів Ш-IV
рівнів акредитації, директорам
наукових установ, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки, молоді
та спорту України
 
Про стипендії Кабінету Міністрів
України для молодих учених
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» і «Умов та порядку проведення конкурсів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених», затверджених постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01.09.1994 № 2, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України просить до 10 березня 2011року:
 
1. Провести атестацію наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України.
На вчених (науково-технічних) радах вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації (наукових установ) слід заслухати звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України про досягнуті наукові результати, зокрема проведення фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, підготовку статей, підручників, монографій, отримання патентів, участь у наукових конференціях тощо.
Матеріали атестації (витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради щодо атестації наукової роботи стипендіата та його короткий звіт) просимо надіслати до міністерства.
2. Надати кандидатури на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2011- 2012 роки.
Звертаємо увагу, що висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів (наукових установ), підпорядкованих міністерству, за наявності письмових рекомендацій двох докторів наук.
Вищий навчальний заклад Ш-IV рівнів акредитації (наукова установа), який висунув кандидатуру на здобуття стипендії, надсилає:
 • мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому визначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником організації та завіряється печаткою;
 • витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про висунення кандидата на здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування;
   
- відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження (граничний вік для кандидата в стипендіати - 35 років), повна назва організації, де він працює (навчається), посада (для аспірантів - рік навчання), науковий ступінь та вчене звання (рік присудження), повна службова адреса, телефони;
- відомості про напрям наукових досліджень та публікації кандидата в стипендіати, зокрема: загальна кількість друкованих праць, кількість друкованих праць за останні п’ять років із розподілом: монографії, статті у вітчизняних та закордонних журналах, тези доповідей, патенти тощо за підписом ученого секретаря;
 • список наукових публікацій кандидата в стипендіата за останні 5 років, підписаний автором та засвідчений керівником організації, а також копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності;
 • рекомендації двох докторів наук.
   
Документи подаються у двох примірниках. Кожний примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки - напис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу (наукової установи), прізвище, ім’я, по батькові кандидата в стипендіати.
Документи кандидатів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.
Просимо своєчасно повідомляти про звільнення стипендіатів та про нові банківські реквізити вищих навчальних закладів (наукових установ) для переказу стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.
Зазначаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 757 «Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених» щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених становить 810 гривень.
 
Директор департаменту М.Ф.Гончаренко
 
 
Телефон для консультацій:246-38-03
Кiлькiсть переглядів: 1948