Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Фрiдрiх-Авґуст фон Хайєк

  

Фрiдрiх-Авґуст фон Хайєк (Friedrich August von Hayek)

 
There is no figure who had more of an influence, no person had more of an influence on the intellectuals behind the Iron Curtain than Friedrich Hayek.
(Немає жодної людини яка би мала більший вплив на свідомість людей за залізною завісою ніж Фрідріх Хайєк.)
                                                             Фрiдман, американський економiст
                                                      (виступ у Інституті iм. президента Гувера)
 
Бiографія. Фрiдрiх-Авґуст фон Хайєк (нiм. Friedrich August von Hayek) народився 8 травня 1899 р. у м. Biдень, Австрiя. Пiзнiше вiн вступив до Biденського унiверситету, де відвідував лекції з полiтичної економiї та психологiї. Але з  двох дисциплiн вiн обрав економiку та прагнув поглибленого вивчення цiєї науки. У Biденському унiверситетi Хайєк отримав докторську ступiнь з права i полiтологiї у 1921 та 1923 рр.. Коли унiверситет у Вiднi був зачинений Хайєк навчався в iнституті ім. Костянтина Монакова. Окрiм цього Фрідріх був учасником семiнарiв Людвiга фон Мізеса, де він відзначився своїми знаннями.
 
У 1923 р. Хайєк  стажувався у Нью-Йорку у Колумбiйському унiверситеті, де вiн познайомився з концепцiєю Уеслi Мiтчелла та вiдвiдував семiнари великого американського економiста Джона Кларка. Повернувшись до Відня,  Фрiдрiх разом зi своїм вчителем, Мізесом, органiзував Інститут вивчення дiлових циклiв.
 
Працював у Австрiйському бюро врегулювання вiйськових претензiй. Приймав участь у зборi статистичного матерiалу для американського журналу "Аннали бiзнесу" ("Business Annals").
 
Раннi роботи Фрідріха-Авґуста фон Хайєка були присвяченi були присвячені економіці, а точніше її теоретичним проблемам. Протягом двадцяти рокiв він публiкував рiзноманiтнi статтi на теми монетарної теорiї, торгового циклу та економiчної полiтики.
 
З 1929 р. Фрідріх читав лекцiї у Biденському унiверситетi, через рiк його запросили у Лондонську школу економiки . У 1931 р. його тексти були опубліковані в книзі "Ціни і виробництво" ("Prices and Production") . У тому же році Хайєк був викладачем у Лондоні, у школі економістів, а пізніше його було призначено професором економіки і статистики.
 
Хайєк помер 23 березня 1992 р. у м. Фрайбург, Німеччина.
 
Академічна діяльність та професійне визнання.  Фрідріх-Авґуст фон Хайєк був відзначений багатьма нагородами за його вклад у розвиток економіки.
 
У 1974 р. Фрідріх був нагороджений нобелівською премією з економіки "за новаторські роботи з теорії грошей і теорії економічних коливань, а також за глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ"
 
Крім вищезазначеної премії у Хайєка було ще багато нагород, серед яких у 1974 р. він  був нагороджений медаллю австрійським урядом за досягнення в науці та мистецтві (Das Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst ).
 
У 1977 році Хайєк отримав Орден «Pour le Mérite», одну з найвищих нагород Королівства Пруссія.
 
У 1984  році Фрідріх був нагороджений Орденом Кавалерів Пошани.
 
Пізніше у 1991 році Фрідріха нагородили Президентською медаллю Свободи - одною з найцінніших нагород Сполучених Штатів Америки. За те, що він вніс суттєвий внесок в безпеку і захист національних інтересів США.
 
Хайєк був активним учасником спільноти "Мон Полерін" (The Mont Pelerin Society), яке об'єднувало багатьох представників лібералізму з різних куточків світу . Був президентом спільноти з 1947 по 1961 рр.
 
Наукова діяльність. Фрідріх-Авґуст фон Хайєк був одним з найвідоміших та авторитетних економістів ХХ ст., він був другим найбільш часто цитованим економістом в Нобелівських лекціях лауреатів у галузі економіки.
 
Хайєк критикував соціалізм та писав, що  форми колективізму існують тільки завдяки підтримці держави. Теорія неповноти інформації була методичною базою його робіт, без якої не обходилися жодні описи складної системи.
 
У своїй книзі "Дорога до рабства" (1944 р.)  Фрідріх на відміну від всієї іншої соціально налаштованої інтелігенції стверджував, що націонал-соціалізм Німеччини і фашизм в Італії є не реакційної формою капіталізму, а більш розвиненим соціалізмом.  Мета цієї книги - вказати людям недоліки соціалізму та звернути їх увагу на лібералізм.
 
Хайєк довів, що ефективний обмін і використання ресурсів можуть діяти тільки через ціновий механізм на вільних ринках. У книзі «Використання знань в суспільстві» («The Use of Knowledge in Society»), написаної в 1945 році, Фрідріх стверджував, що ціновий механізм служить для того, щоб розділити і синхронізувати загальне і особисте знання, дозволяючи членам суспільства досягти різноманітних і складних результатів через принцип безпосередньої самоорганізації.
 
У роботах Фрідріха-Авґуста фон Хайєка  «Ціна і Виробництво» («The Prices and Production»)(1931 р.) і «Чиста теорія капіталу» («The Pure Theory of Capital») (1941), він пояснив походження ділового циклу в термінах розширення кредиту центрального банку і його передачі протягом довгого часу і в термінах нераціонального використання ресурсів, викликаного штучно низькими процентними ставками.
 
Найвідоміші наукові праці Фрідріха-Авґуста фон Хайєка.
 
 1. Geldtheorie und Konjunkturtheorie. — Wien, 1929.
 2. Prices and Production. — London: Routledge & Sons, 1931 (2nd revised ed. London: Routledge & Kegan Paul, 1935).
 3. Monetary Nationalism and International Stability. — London, 1937.
 4. Profits, Interest, and Investment. — London, 1939.
 5. The Pure Theory of Capital — London, 1940; Chicago: University of Chicago Press, 1941.
 6. The Road to Serfdom. — London: and Chicago: University of Chicago Press, 1944.
 7. Individualism and Economic Order. — London and Chicago: University of Chicago Press, 1948.
 8. John Stuart Mill and Harriet Taylor. — London and Chicago, 1951.
 9. The Counter-Revolution of Science. — Chicago: University of Chicago Press, 1952.
 10. The Sensory Order. — London and Chicago, 1952.
 
Публікації про життєвих шлях та наукову діяльність Фрідріха-Авґуста фон Хайєка.
 
 1. Блауг М. Хайєк, Фрідріх А. фон // 100 великих экономістів після Кейнса = Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past
 2. Caldwell B. Hayek’s Challenge: An Intellectual Biography of F. A. Hayek. — Chicago and London: University of Chicago Press, 2003. 
 3. Ebenstein A. Hayek’s Journey: The Mind of Friedrich Hayek. — New York, London/Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
 4. Garrison R. W., Kirzner I. M. «Hayek, Friedrich August von.» — In: Eatwell J., Milgate M., Newman P., eds., The New Palgrave Dictionary of Economics. Vol. 2. — London: Macmillan, 1987.
 5. Machlup F. «Hayek’s Contributions to Economics.» — In: Machlup F, ed., Essays on Hayek. — Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press, 1976.
 6. Steele G. Keynes and Hayek: The Money Economy. — London and New York: Routledge, 2001.
 7. Boettke P. J., ed. The Legacy of Friedrich von Hayek: 3 vols. (Intellectual Legacies in Modern Economics series). — Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 1999 (2000).
 8. Buckley W. F. et al., eds. Essays on Hayek. (Routledge Library Editions. Economics, 31). — London: Routledge, 2003.
 9. Feser E., ed. The Cambridge Companion to Hayek. (Cambridge Companions to Philosophy). — Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006.
Кiлькiсть переглядів: 659