Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Фінансовий факультет

Фінансовий факультет ХНЕУ

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Рік заснування   1994
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Лекційний корпус, ауд. L25.
Тел. +38 (057) 702-18-36
Факс: +38 (057) 702-07-17
 
Знання без діла — важка ноша.
Ми навчимо Вас використовувати Ваші теоретичні знання на практиці.
 
Декан факультету – доктор економічних наук, професор Проноза Павло Володимирович.
 
Умови для навчання на факультеті
Для здобуття студентами професійних компетенцій на факультеті застосовується наскрізна комп'ютерна підготовка та поглиблене вивчення іноземної мови. Протягом навчання студенти проходять фахові тренінги та навчання в програмі “Віртуальний банк”, що має їм допомогти швидше адаптуватися на майбутньому місці роботи та більш ефективно проявити здобуті фахові компетенції.
 
Основні програми факультету
 
Базова вища освіта – за освітнім ступенем бакалавр.

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
 • напрям підготовки 6.030508 – фінанси і кредит.
Термін навчання  –  3 роки на базі середньої спеціальної освіти.
 
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
 • напрям підготовки 6.030508 – фінанси і кредит.
Термін навчання  –  2 роки на базі середньої спеціальної освіти з напряму підготовки "фінанси і кредит".
 
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
 • напрям підготовки 6.030508 – фінанси і кредит.

Термін навчання  –  4 роки на базі повної середньої освіти.

 
Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр. Термін навчання  –  1,5 року на базі диплома освітнього ступеня бакалавра з напряму підготовки "фінанси і кредит":
 • магістр з фінансів і кредиту (за спеціалізованими програмами);
 • магістр з банківської справи (за спеціалізованими програмами);
 • магістр з оподаткування (за спеціалізованими програмами).
 
Кафедри факультету
 
Координатор ECTS від факультету
Галушко Андрій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент.
Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.

 

Кiлькiсть переглядів: 65642