Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет менеджменту і маркетингу

Факультет менеджменту і маркетингу ХНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

 

 

Рік заснування – 1930
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 336.
Тел. +38 (057) 702-18-26
Факс: +38 (057) 702-07-17
 
Мета потребує стратегії, а стратегія — менеджменту,
 якому необхідно вчитися.
 
В.о. декана факультету – кандидат економічних наук, доцент Вовк Володимир Анатолійович.
 
Факультет менеджменту та маркетингу є одним із провідних факультетів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
 
До складу факультету входять п’ять випускових кафедр.
 
За якість підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідають три кафедри, які очолюють професори, дійсні члени Академії економічних наук України: Ястремська О.М. (кафедра економіки, управління підприємствами та логістики), Лепейко Т.І. (кафедра менеджменту та бізнесу) та Коюда В.О. (кафедра менеджменту).
 
Кафедру економіки і маркетингу, що відповідає за підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 075 «Маркетинг», очолює професор д.е.н. Орлов П.А.
 
Кафедру підприємницької діяльності, яка відповідає за підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», очолює професор, д.е.н. Гонтарева І.В.
 
Умови для навчання на факультеті
 
Конкурентною перевагою освітніх програм факультету є ґрунтовна підготовка студентів в області економіки та менеджменту, іноземних мов, технології виробництва, наскрізна комп’ютерна підготовка, відповідно до якої студенти стають кваліфікованими користувачами прикладних програм та систем підтримки прийняття управлінських рішень. Заняття проводяться провідними вченими, керівниками підприємств, представниками органів державної влади різних рівнів.
 
Студенти мають можливість навчатися англійською мовою за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності».
 
Основні програми факультету
 
Перший рівень вищої освіти «Бакалавр». Термін навчання – 4 роки.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
 
Спеціалізації:
 
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • бізнес-адміністрування;
 • логістика.
 
Спеціальність 075 «Маркетинг»
 
 • маркетинг.
 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
Другий рівень вищої освіти «Магістр». Термін навчання – 1,5 роки.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
 
Магістерські програми:
 
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • бізнес-адміністрування;
 • логістика.
 
Спеціальність 075 «Маркетинг»
 
Магістерські програми:
 
 • стратегічний маркетинг;
 • маркетинг у сфері послуг (реклама та зв’язки з громадськістю (PR).
 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету:
 
 • Спільна австро-українська бакалаврська програма подвійного диплома з університетом Верхньої Австрії (м. Штаєр);
 • Спільна франко-українська програма з університетом м.Страсбурга.
 • Спільна програма з технологічним університетом Люлєо, Швеція;
 • Спільна польсько-українська програма з університетом м.Варшава.
 
Кафедри факультету
 
 
Координатор ECTS від факультету менеджменту та маркетингу
Костіна Ольга Миколаївна – заступник декана, викладач кафедри менеджменту.
Кiлькiсть переглядів: 115331