Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет менеджменту і маркетингу

Факультет менеджменту і маркетингу ХНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

 

 

Рік заснування – 1930
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 336.
Тел. +38 (057) 702-18-26
Факс: +38 (057) 702-07-17
 
Мета потребує стратегії, а стратегія — менеджменту,
 якому необхідно вчитися.
 
Декан факультету – кандидат економічних наук, професор Тімонін Олександр Михайлович.
 
Умови для навчання на факультеті
Відмінною особливістю навчання на факультеті є глибока підготовка студентів в області економіки та менеджменту, маркетингу, логістики, технології виробництва, іноземних мов, наскрізна комп'ютерна підготовка, відповідно до якої вони стають кваліфікованими користувачами прикладних програм, систем підтримки прийняття управлінських рішень, що є необхідним для сучасних керівників підприємств будь-якого виду діяльності та форми власності, а також практична підготовка на провідних підприємствах різних галузей економіки, у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України, консалтингових фірмах, органах регіонального управління. Студенти мають можливість навчатися англійською мовою за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності».
 
Основні програми факультету
 
Перший рівень вищої освіти «Бакалавр». Термін навчання – 4 роки.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціалізації:
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • бізнес-адміністрування;
 • логістика;
 • адміністративний менеджмент.
 
Спеціальність 075 «Маркетинг»
 • маркетинг.
 
Другий рівень вищої освіти «Магістр». Термін навчання – 1,5 роки.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Магістерські програми:
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • бізнес-адміністрування;
 • логістика.
 • адміністративний менеджмент
 
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Магістерські програми:
 • стратегічний та оперативний маркетинг;
 • маркетинг у сфері послуг (реклама та зв’язки з громадськістю (PR).
 
Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету
 • Спільна австро-українська бакалаврська програма подвійного диплома з університетом Верхньої Австрії (м. Штаєр);
 • Спільна австро-українська магістерська програма подвійного диплома МБА «Інформаційні системи в менеджменті» з Університетом прикладних наук (м. Відень);
 • Спільна франко-українська програма з університетом м.Страсбурга.
 • Спільна програма з технологічним університетом Люлєо, Швеція;
 • Спільна польсько-українська програма з університетом м.Варшава.
 
Кафедри факультету
 
Координатор ECTS від факультету
Захаров Володимир Андрійович – заступник декана, викладач
Кiлькiсть переглядів: 86747