Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет міжнародних економічних відносин

Факультет Міжнародних економічних відносин ХНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 

 

Рік заснування  1988
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ,  Головний корпус, ауд. 233.
Тел. +38 (057) 702-18-32
 
Студентам, випускникам та новому поколінню економістів-міжнародників, які на основі оволодіння глибокими фундаментальними і професійними знаннями вдосконалюватимуть методи і засоби освоєння міжнародного економічного простору, є що запровадити і втілити у життя, щоб ідея прориву вітчизняних підприємств до світового рівня конкурентоспроможності була сповнена, а Україна, незважаючи на величезні труднощі, знайшла своє гідне місце у сучасному цивілізаційному розвитку.
І. О. Піддубний
 
В.о. декана факультету – доктор економічних наук, професор Шталь Тетяна Валеріївна.
 
Умови для навчання на факультеті
 
Сьогодні на факультеті міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С.Кузнеця навчається понад 1000 студентів з України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя. У складі факультету 3 кафедри. Навчальний процес забезпечують 83 викладачі, у тому числі – 8 докторів наук, професорів, 56 кандидатів економічних наук, доцентів. Висока якість навчального процесу забезпечується новітніми підходами до організації навчального процесу, розвиненою інфраструктурою навчального процесу – добре обладнаними аудиторіями, сучасною технікою та комп’ютерними мережами, потужним бібліотечним фондом літератури, сучасною лінгафонною лабораторією з вивчення іноземних мов та технічними засобами навчання.
 
Наші конкурентні переваги:
 • Найбільший в Україні (більше 25 років) досвід підготовки міжнародних менеджерів-економістів;
 • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів;
 • Практика стажування за кордоном;
 • Поглиблена комп’ютерна та мовна підготовка (обов’язкове вивчення двох іноземних мов);
 • Активна співпраця з провідними світовими компаніями та установами, в яких проходять практику та працевлаштовуються випускники факультету.
 
Студенти мають можливість навчатися англійською мовою за спеціалізаціями «Міжнародна  економіка», «Міжнародна торгівля» та «Туризм»
 
Основні програми факультету:
 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Термін навчання – 4 роки
 
Спеціальність 051 «Економіка»
 • спеціалізація «Міжнародна економіка»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
 • спеціалізація «Міжнародний менеджмент»
 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • спеціалізація «Міжнародна торгівля»
 
Спеціальність 242 «Туризм»
 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Термін навчання – 1,5 роки
 
Спеціальність 051 «Економіка»
 • спеціалізація «Міжнародна економіка»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
 • спеціалізація «Міжнародний менеджмент»

Спеціальність 242 «Туризм»
 
Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету:
 
Кафедри факультету:
 
Координатор ECTS від факультету
Вовк Володимир Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент.
Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.
Кiлькiсть переглядів: 113260