Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет міжнародних економічних відносин

Факультет Міжнародних економічних відносин ХНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 

 

Рік заснування  1988
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ,  Головний корпус, ауд. 233.
Тел. +38 (057) 702-18-32
 
Студентам, випускникам та новому поколінню економістів-міжнародників, які на основі оволодіння глибокими фундаментальними і професійними знаннями вдосконалюватимуть методи і засоби освоєння міжнародного економічного простору, є що запровадити і втілити у життя, щоб ідея прориву вітчизняних підприємств до світового рівня конкурентоспроможності була сповнена, а Україна, незважаючи на величезні труднощі, знайшла своє гідне місце у сучасному цивілізаційному розвитку.
І. О. Піддубний
 
Декан факультету – кандидат економічних наук, професор Піддубний Іван Олександрович.
 
Умови для навчання на факультеті
Створення факультету починалося у 1988 році та зумовлено як об’єктивними (у потужному центрі науково-промислового регіону України), так і суб’єктивними чинниками – високим авторитетом інституту серед вищих закладів підготовки економічних кадрів в Україні та активністю місцевої влади, яка підтримала пропозицію щодо створення такого факультету у Харкові.
Маючи порівняно молодий вік та славетні традиції якісної підготовки фахівців на рівні світових стандартів за цей час факультет набув авторитету та загального визнання не тільки в Україні, але і за її межами.
Сьогодні на факультеті міжнародних економічних відносин ХНЕУ навчається понад 1250 студентів з України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя. У складі факультету 5 кафедр. Навчальний процес забезпечують 126 викладачів, у тому числі  12 докторів наук, професорів, 76 кандидатів економічних наук, доцентів. Висока якість навчального процесу забезпечується новітніми підходами до організації навчального процесу, розвиненою інфраструктурою навчального процесу – добре обладнаними аудиторіями, сучасною технікою та комп’ютерними мережами, потужним бібліотечним фондом літератури, сучасною лінгафонною лабораторією з вивчення іноземних мов та технічними засобами навчання.
 
Основні програми факультету
 
Базова вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Термін навчання  4 роки.
 
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
 • напрям підготовки 6.030501 – економічна теорія;
 • напрям підготовки 6.030503 – міжнародна економіка.

Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»:
напрям підготовки 6.030601 – менеджмент
спеціалізації:
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Галузь знань 1401 «Сфера послуг»:
напрям підготовки 6.140103 – туризм
спеціалізації:
 • туризмознавство.
 
Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Термін навчання  1,5 року на базі диплома освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра з будь-якого напряму підготовки:
 • магістр з економічної теорії;
 • магістр з міжнародної економіки;
 • магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
 • магістр з туризмознавства.
 
Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету
 
Кафедри факультету
 
Координатор ECTS від факультету
Вовк Володимир Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент.
Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.
Кiлькiсть переглядів: 100335