Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Факультет економіки і права

Факультет Економіки і права ХНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

 

 
 
 
 
Рік заснування – 1983
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, Другий навчальний корпус, ауд.  45-47.
Тел. +38 (057) 702-05-47
Факс: +38 (057) 702-07-17
Поєднання економічних і правових знань
формує сучасного економіста.
 
 
Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Сєрікова Тетяна Миколаївна.
 
Умови для навчання на факультеті
Високий рівень  професорсько-викладацького складу,  розвинена інфраструктура забезпечують якість методичного та наукового процесу навчання.
До навчальних програм включене поглиблене вивчення правових дисциплін,  безперервна комп'ютерна підготовка, що є необхідною умовою формування майбутнього компетентного економіста. Широко використовуються активні форми навчання такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, тренінги, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку.

Основні програми факультету
 
Базова вища освітаза освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Термін навчання – 4 роки.
 
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
  • напрям підготовки 6.030504 – економіка підприємства;
  • напрям підготовки 6.030505 – управління персоналом та економіка праці.
     
Повна вища освітаза освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Термін навчання – 1,5 року на базі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з відповідного напряму підготовки:
 
Кафедри факультету
 
Координатор ECTS від факультету
Єрмоленко Олексій Анатолійович кандидат економічних наук, доцент.
Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.
Кiлькiсть переглядів: 83899