Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет економічної інформатики

Факультет Економічної інформатики ХНЕУФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

 

 

Рік заснування – 1961
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 420.
Тел. +38 (057) 702-18-31
Факс: +38 (057) 702-07-17
 
Інформація – ключ до Вашого успіху.
Ми допоможемо підібрати цей ключик до найрозкішніших дверей.
 
Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.
 
Умови для навчання
На факультеті:
 • працює 145 штатних працівників;
 • навчається понад 850 студентів;
 • 30 комп’ютерних класів, обладнаних новітніми комп’ютерами;
 • Microsoft IT-Академія.
   
Лабораторії:
 • інформаційних систем і технологій;
 • GRID-систем;
 • фізики та електроніки;
 • хімії;
 • безпеки життєдіяльності;
 • компютерного еколого-економічного моніторингу;
 • мультимедійної електронної поліграфії.
 
У всіх корпусах працює безкоштовна мережа Wi-Fi.
Центр персональних навчальних систем, який створено на базі кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, допомагає організувати самостійну роботу студентів як денної, так і заочної форми навчання за допомогою сайту персональних навчальних систем.
 
Основні програми
 
Базова вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Термін навчання – 4 роки.
 
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
 • напрям підготовки 6.030502 – економічна кібернетика;
 • напрям підготовки 6.030506 – прикладна статистика.
   
Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»:
напрям підготовки 6.050101 – комп’ютерні науки;
спеціалізації:
 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • комп’ютерний еколого-економічний моніторинг.
Галузь знань 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»:
напрям підготовки 6.051501 – видавничо-поліграфічна справа;
спеціалізації:
 • технології електронних мультимедійних видань;
 • комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.
 
Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст). Термін навчання  1 рік на базі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з відповідного напряму підготовки:
 • магістр (спеціаліст) з інформаційних управляючих систем і технологій;
 • магістр (спеціаліст) з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу;
 • спеціаліст з технологій електронних мультимедійних видань;
 • спеціаліст з комп’ютерних технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв.
 
Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Термін навчання  1,5 року на базі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з відповідного напряму підготовки:
 • магістр з економічної кібернетики;
 • магістр з прикладної статистики;
 • магістр з технологій електронних мультимедійних видань;
 • магістр з комп’ютерних технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв.
 
Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Термін навчання  1,5 року на базі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з будь-якого напряму підготовки:
 • магістр з прикладної економіки.
 
Міжнародні програми спільної підготовки фахівців
Спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика» (кафедра інформаційних систем)
 
Наукові школи
 • Розробка системи стратегічного управління соціально-економічними системами (керівник – проф. Пономаренко В.С.)
 • Методи аналізу раннього попередження дестабілізації функціонування соціально-економічних систем (керівник – проф. Клебанова Т.С.)
 • Моделі та інформаційні технології в управлінні розвитком (керівник – проф. Пушкар О.І.)
 
Кафедри факультету
 
 
Координатор ECTS від факультету
Євсеєв Сергій Петрович – кандидат технічних наук, доцент.
Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.

 

Кiлькiсть переглядів: 92140