Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет економічної інформатики

Факультет Економічної інформатики ХНЕУФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

 

 

Рік заснування – 1961
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 420.
Тел. +38 (057) 702-18-31
Факс: +38 (057) 702-07-17
 
Інформація – ключ до Вашого успіху.
Ми допоможемо підібрати цей ключик до найрозкішніших дверей.
 
Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.
 
Умови для навчання
На факультеті:
 • працює понад 100 штатних працівників;
 • навчається понад 750 студентів;
 • 20 комп’ютерних класів, обладнаних новітніми комп’ютерами;
 • Microsoft IT-Академія.
   
У всіх корпусах працює безкоштовна мережа Wi-Fi.
 
Центр персональних навчальних систем, який створено на базі кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, допомагає організувати самостійну роботу студентів як денної, так і заочної форми навчання за допомогою сайту персональних навчальних систем.
 
Основні програми
 
Базова вища освіта – за освітнім степенем бакалавр. Термін навчання – 4 роки.
 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальність 051 «Економіка»:
 
Галузь знань 12 «Інформаційні технології»:
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 
спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
 
спеціальність 125 «Кібербезпека»
 • спеціалізація «Кібербезпека».
 
спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
 • спеціалізація «Інформаційні системи та технології».
 
Галузь знань 18 «Виробництво та технології»,
спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»:
 
Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр. Термін навчання – 1 рік 4 місяці на базі диплома освітнього ступеня бакалавр:
 • магістр за спеціальністю «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес-статистика і аналітика»; «Прикладна економіка».
 • магістр за спеціальністю «Видавництво та поліграфія», спеціалізації «Технології електронних мультимедійних видань», «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»;
 • магістр за спеціальністю «Комп’ютерні науки», спеціалізації «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».
 
Міжнародні програми спільної підготовки фахівців
 • Спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика» (кафедра інформаційних систем)
 • Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес аналітика та інформаційні системи в підприємництві» (кафедра інформаційних систем, кафедра статистики та економічного прогнозування)
 
Наукові школи
 • Розробка системи стратегічного управління соціально-економічними системами (керівник – проф. Пономаренко В.С.)
 • Методи аналізу раннього попередження дестабілізації функціонування соціально-економічних систем (керівник – проф. Клебанова Т.С.)
 • Моделі та інформаційні технології в управлінні розвитком (керівник – проф. Пушкар О.І.)
 
Кафедри факультету
 
 
Координатор ECTS від факультету
Євсеєв Сергій Петрович – кандидат технічних наук, доцент.
Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.

 

Кiлькiсть переглядів: 107856