Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Факультет підготовки іноземних громадян

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 

 
 
Рік заснування – 1949
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, Другий навчальний корпус, поверх 1.
Тел./факс: +38 (057) 702-06-46, 4-04 (внутрішній)
E-mail: riu@hneu.edu.ua
Сайт: fsf.hneu.edu.ua
 
Декан факультету підготовки іноземних громадян канд. екон. наук, доцент Олександр Володимирович Северинов
 
Харківський національний економічний університет надає повний спектр освітніх послуг для іноземних громадян.
 
ХНЕУ має ліцензію на:
 • підготовку іноземців до вступу до вищих навчальних закладів (підготовче відділення);
 • підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями);
 • перепідготовку спеціалістів з наданням другої вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями);
 • навчання в аспірантурі і докторантурі.
   

Підготовка іноземних громадян здійснюється в ХНЕУ з 1949 року. За цей час підготовлено 3225 спеціалістів для 85 країн Азії, Африки, Європи, Америки. 77 з них отримали в університеті ступінь PhD чи доктора наук з економіки. Наші випускники досягли посад прем’єр-міністра, голови правління національного банку, директорів фірм та підприємств в Україні, викладають у вищих навчальних закладах Китаю, В’єтнаму, Нігерії, Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії, Словаччини, продовжують навчання в Канаді, США, Росії, Франції, Англії.

Маючи перевірений досвід та сталі традиції, університет забезпечує якісну підготовку фахівців вищого рівня, що дозволяє їм досягати успіхів у навчанні та майбутній роботі.

Прийом іноземців на навчання здійснюється згідно з міжнародними договорами України, загальнодержавними програмами, договорами навчальних закладів з юридичними і фізичними особами. Документи про попередню освіту мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у вставноленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з метою їх нострифікації в Міністерстві освіти і науки України (МОН України).

Для в’їзду в Україну з 01 червня до 01 листопада підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення, видачу якого здійснює МОН, а також вищий навчальний заклад у порядку, встановленому МОН.
 
На 1 курс бакалаврату іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі договору.
На 1 рік навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» складаються вступні іспити з іноземної мови та спеціальності.

 
 
Для вступу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця необхідно з собою мати такі документи:
 • Оригінал і копію документа про попередню освіту;
 • Оригінал і копію документа (додатка до документа про освіту) в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 • Копію документа про народження;
 • Медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в'їзду на навчання в Україну;
 • Копію паспортного документа чи документа, що посвідчує особу особи без громадянства;
 • Страховий поліс на надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписані угоди про безкоштовне отримання екстреної медичної допомоги);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • Копію посвідчення іноземного українця (за наявності);

Перераховані вище документи повинні бути перекладені на українську мову і завірені нотаріусом.

Документи повинні бути завірені в країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в цій країні для такого посвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

Кiлькiсть переглядів: 21342