Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Вибіркова складова освітньо-професійних програм

ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

 
В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.
 
Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування.
 
Реєстрація на вибіркову складову освітньо-професійної програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до відповідного деканату.
 
         ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
БАКАЛАВРІВ
умовна назва блоку з чотирьох взаємопов'язаних непрофільних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ
або
окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ,
з яких студент самостійно може створити свій власний унікальний МАЙНОР
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ, НАПРЯМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
 
 
 
 
 
 
 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ:
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
МАГІСТРІВ
умовна назва варіативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРІВ
 
 
 
ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ
 

 

Кiлькiсть переглядів: 5707