Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 
Шифр та назва спеціальності
Назва ОПП
Освітній ступінь
Освітньо-професійна програма
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
011 Науки про освіту
Педагогіка вищої школи
Магістр
+
+
+
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Подієвий менеджмент
Магістр
+
+
+
051 Економіка
Економічна теорія та економічна політика
Бакалавр
+
+
+
Економічна кібернетика
Бакалавр
+
+
+
Економіка підприємства
Бакалавр
+
+
+
Управління персоналом та економіка праці 
Бакалавр
+
+
+
Бізнес-статистика і аналітика
Бакалавр
+
+
+
Міжнародна економіка
Бакалавр
+
+
+
051 Економіка
Економічна теорія та економічна політика
Магістр
+
+
+
Економічна кібернетика
Магістр
+
+
+
Економіка підприємства
Магістр
+
+
+
Управління персоналом та економіка праці 
Магістр
+
+
+
Бізнес-статистика і аналітика
Магістр
+
+
+
Міжнародна економіка
Магістр
+
+
+
Прикладна економіка
Магістр
+
+
+
061 Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
Бакалавр
+
+
+
Медіа-комунікації
Бакалавр
+
+
+
061 Журналістика
Медіа-комунікації
Магістр
+
+
+
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Бакалавр
+
+
+
Оподаткування 
Бакалавр
+
+
+
Бізнес-консалтинг
Бакалавр
+
+
+
Фінансово-економічна безпека
Бакалавр
+
+
+
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Магістр
+
+
+
Оподаткування 
Магістр
+
+
+
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит 
Бакалавр
+
+
+
Банківська справа
Бакалавр
+
+
+
Митна справа
Бакалавр
+
+
+
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит 
Магістр
+
+
+
Банківська справа
Магістр
+
+
+
Митний контроль
Магістр
+
+
+
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Бакалавр
+
+
+
Менеджмент інноваційної діяльності 
Бакалавр
+
+
+
Міжнародний менеджмент 
Бакалавр
+
+
+
Бізнес-адміністрування 
Бакалавр
+
+
+
Логістика 
Бакалавр
+
+
+
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування 
Магістр
+
+
+
Менеджмент інноваційної діяльності 
Магістр
+
+
+
Міжнародний менеджмент 
Магістр
+
+
+
Бізнес-адміністрування 
Магістр
+
+
+
Логістика 
Магістр
+
+
+
Адміністративний менеджмент 
Магістр
+
+
+
Управління фінансово-економічною безпекою
Магістр
+
+
+
Управління проектами 
Магістр
+
+
+
Управління навчальним закладом 
Магістр
+
+
+
075 Маркетинг
Маркетинг
Бакалавр
+
+
+
Маркетинг
Магістр
+
+
+
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво
Бакалавр
+
+
+
Міжнародна торгівля
Бакалавр
+
+
+
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво
Магістр
+
+
+
081 Право
Правове регулювання економіки 
Бакалавр
+
+
+
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Магістр
+
+
+
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення 
Бакалавр
+
+
+
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерні науки
Бакалавр
+
+
+
Комп’ютерні науки
Магістр
+
+
+
124 Системний аналіз
Управлыння складними системами
Бакалавр
+
+
+
125 Кібербезпека
Кібербезпека
Бакалавр
+
+
+
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
Бакалавр
+
+
+
Інформаційні системи та технології
Магістр
+
+
+
186 Видавництво та поліграфія
Технології електронних мультимедійних видань 
Бакалавр
+
+
+
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Бакалавр
+
+
+
Технології електронних мультимедійних видань 
Магістр
+
+
+
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Магістр
+
+
+
232 Соціальне забезпечення
Управління соціальною сферою
Бакалавр
+
+
+
Управління соціальними проектами
Магістр
+
+
+
242 Туризм
Туризм
Бакалавр
+
+
+
Туризм
Магістр
+
+
+
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
Бакалавр
+
+
+
Публічне адміністрування
Магістр
+
+
+
Державна служба
Магістр
+
+
+
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
Бакалавр
+
+
+
Міжнародні відносини
Магістр
+
+
+
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
Бакалавр
+
+
+
Міжнародний бізнес
Магістр
+
+
+
 

 

Кiлькiсть переглядів: 11764