Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

EDUQAS

 

 

 

Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво

університету-бізнесу-уряду в ЗВО

586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP EDUQAS

 

 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 –  14 жовтня 2020
 
Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери.

Координатор:
проф. Анка Бандой
Контакти: 
тел.: +40-351-403145
е-адреса: eduqas.ucv@outlook.com
 
Партнерство:
 • Університет Крайова, Румунія
 • Університет Льєж, Бельгія
 • Королівський технологічний інститут KTH, Швеція,
 • Пловдивський університет "Paisii Hilendarski", Болгарія
 • Латвійський університет, Латвія
 • Університет Лотарингії, Франція
 • Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти, Франція
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца, Україна
 • Національний університет "Львівська політехніка", Україна
 • Донецький державний університет управління, Україна
 • Національна металургійна академія України
 • Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови
 • Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі
 • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 • Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України
 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство освіти і науки Казахстану
 
Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.
 
Завдання проекту:
 • створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об'єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток  культури якості серед усіх учасників;
 • впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
 • нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере участь у циклі забезпечення якості;
 • модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
 • розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.
 
Напрями діяльності за проектом:
 • сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів, інституційного лідерства окремих працівників;
 • розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
 • розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
 • провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
 • удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
 • удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
 • розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.

Очікувані результати:
 • Створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти.
 
 
 • Поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі вивчення процедур та процесів університетів ЄС.
 
 
 • Поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету.
 
 
 • Розроблено партнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприянням агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС.
 
 • Розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості.
 
 
 • Впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.
 
 
 
Координатор проекту від України:

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця www.hneu.edu.ua
тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
Відповідальна особа:
професор Ірина Золотарьова, радник ректора щодо міжнародних проектів
Контакти: тел.: +380677596158;  e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net
 

 

Кiлькiсть переглядів: 89